• Een-op-een aandacht kan veel doen

    Sonja Stengewis

Met Lerespel Hoofddorp van achterstand naar voorsprong

HOOFDDORP Een kind dat soepel de basisschool doorloopt: iedere ouder wil dat, maar lang niet altijd lukt dat. Taalzwakte, cijferproblemen, faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en concentratie maken het allemaal niet gemakkelijk. "Voor veel kinderen zijn er flink wat hobbels te nemen. We zitten weer in de week van de rapporten en rapportbesprekingen. Misschien een goed moment om eens over een steuntje in de rug na te denken", zegt Melanie Lo, initiatiefneemster van Lerespel.

De naam van haar bedrijf is een samentrekking van lezen (Le), rekenen (Re) en spellen (Spel), de drie vakken die bij uitstek voor problemen kunnen zorgen. "Maar met onze individuele aanpak en persoonlijke begeleiding helpen we kinderen van hun achterstand af en zetten we ze op voorsprong."

Als voorbeeld noemt ze Peter* uit groep 7. Zijn moeder kwam bij haar met de boodschap: hij is zwak in taal. Lezen, en vooral begrijpend lezen, was moeilijk Met extra oefening hebben we hem in betrekkelijk korte tijd goed op de rails kunnen zetten. Onlangs moest hij een boekbespreking houden – voor hem extra lastig - , maar dat is goed gelukt. Hij kreeg als beoordeling: 'zeer goed'. Die score was voor hem meer dan een goed cijfer. Zijn eerdere onzekerheid ging weg, het was een flinke boost voor zijn zelfvertrouwen. Hij kan school en huiswerk nu veel beter oppakken."

DRIEVOUDIG TRAJECT Melanie Lo biedt met Lerespel een drievoudig begeleidingstraject aan. "Remedial teaching (RT), huiswerkbegeleiding (eventueel ook in combinatie) en het aanpakken van leergedrag-problemen. Is RT een oplossing, dan doen we een pedagogisch-didactisch onderzoek om te zien hoe de hiaten in kennis zijn ontstaan. Als we dan weten waarom de kinderen een achterstand hebben opgelopen, zetten we een specifiek oefentraject uit. Voor scholieren die niet goed uit de voeten kunnen met hun huiswerk hebben we huiswerkbegeleiding. Huiswerk maken moet je leren en lang niet ieder kind pakt dat zelfstandig op. Hun ouders hebben het te druk om te helpen en soms lukt het ook gewoon niet. Want zeker voor hulp bij schoolwerk geldt: vreemde ogen dwingen. Lere-

spel biedt ze gekwalificeerde begeleiders die op afspraak thuis bij de kinderen langs komen. We zijn er onlangs mee gestart en de eerste positieve resultaten zijn al zichtbaar. En tenslotte is er speciale aandacht voor leerlingen met een leergedrag-probleem. Sommige kinderen hebben leerproblemen doordat er sprake is van een psychische afstand tot het opnemen van kennis. Of ze voelen zich geïsoleerd, omdat Nederlands niet hun moedertaal is. Gebrek aan contact, een andere taal thuis: de lesstof zal veelal langs ze heen gaan. Met hulp van een van onze gecertificeerde onderwijsassistenten kunnen we deze kinderen helpen de problemen te overwinnen."

RADIO Melanie Lo is op zondag 17 november tussen 13.00 en 14.00 uur te horen bij Meerradio. Dan legt ze graag uit, dat soms al een klein duwtje veel schoolleed kan oplossen.

*De naam Peter is gefingeerd

Lerespel, Planetenweg 5, Hoofddorp. Contactpersoon Melanie Lo, 06-48460806. Website: www.lerespel.nl

Anja Maas