• Kunstwerk Ida maakt de gemoederen in Haarlemmermeer los.

    Eigen foto

Wel of geen kunstwerk Ida?

HAARLEMMERMEER Op 21 november zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. In aanloop naar die datum leggen we de lijsttrekkers elke week een stelling voor waar ze op mogen reageren. Deze week: het kunstwerk Ida in Park21 is veel te duur. Er moet alsnog een streep door.

Jurgen Nobel (VVD): "Haarlemmermeer is aantrekkelijk door haar aanbod van kunst en cultuur. De VVD vindt kunst in de gemeente om die reden erg belangrijk. De VVD ondersteunt daarom de komst van het kunstwerk Ida. De gemeente gaat niet over wat mooie of goede kunst is. Daarom heeft de gemeente zich laten adviseren door een onafhankelijke kunstcommissie die unaniem voor dit kunstwerk hebben gekozen. Omdat kunst over het algemeen niet zonder subsidie kan is het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met het budget voor kunst. De gemeente heeft niet meer geld uitgetrokken voor het kunstwerk dan het beschikbare budget voor kunst."

Marjolein Steffens-van de Water (HAP): "Eens. De keuze voor Ida moet wat HAP betreft worden teruggedraaid. Al bij de Algemene Beschouwingen in juni heeft HAP aangegeven dat dit kunstwerk niet haar keuze zou zijn geweest, als hiervoor toestemming van de gemeenteraad was gevraagd. Wij besteden dit geld liever aan het behoud van museum Crash of aan meerdere kleine kunstwerken in de openbare ruimte. Door de keuze voor Ida is daar de komende jaren geen geld meer voor."

Mieke Booij-van Eck (PvdA): "Oneens. Er is van te voren rekening gehouden met een dergelijke grote uitgave. In de begroting is vijf jaar lang een bedrag gereserveerd uit de post beeldende kunst. Dit kunstwerk is passend in het grote Park21. Verder draagt kunst in de openbare ruimte bij aan de leefbaarheid. Maar er zullen altijd voor- en tegenstanders zijn, over smaak valt namelijk te twisten!"

Joost Koomen (D66): "Oneens. Kunst en cultuur hoort bij het leven. Het maakt mensen gelukkiger. Over smaak valt niet te twisten. Veel mensen zijn de Nachtwacht ook pas achteraf gaan waarderen. Er is afgelopen jaren al veel bezuinigd op cultuur. Het kunstwerk past binnen het budget en voldoet aan de gemaakte afspraken. Het is markant, een verrijking van het park en straks vast een publiekstrekker waar veel foto's worden gemaakt."

Mariëtte Sedee-Schuitemaker (CDA): "Oneens. Het kunstwerk Ida is fors aan de prijs. Maar de gemeenteraad heeft een budget vastgesteld om kunst aan te kopen en het college van burgemeester en wethouders heeft de bevoegdheid om kunst te kopen. Dit college heeft gekozen voor een groot werk voor in een groot park. Het CDA had het geld liever anders besteed namelijk meer kunst op meerdere plekken zodat meer mensen ervan hadden kunnen genieten."

Paul Meijer (Forza! Haarlemmermeer): "Eens. Het kunstwerk kost 750.000 euro. Ondanks dat over smaak niet valt te twisten, kunnen we wel concluderen dat de meeste inwoners dit kunstwerk ook nog eens foeilelijk vinden. Op geen enkele wijze is door inwoners geparticipeerd of meegedacht. Hier wordt weer eens ondoordacht en onverantwoord met uw belastinggeld omgegaan door het college. Dus wat Forza! betreft zetten we een dikke streep door Ida, het iconisch kunstwerk. De ontwerper krijgt uiteraard wel een bedankje."

Maaike Ballieux-Hamel (GroenLinks): "Niet mee eens. Kunstwerken zoals Ida dragen bij aan de kwaliteit van de openbare buitenruimte, en daarmee aan een gemeente waar mensen graag wonen en bedrijven zich graag vestigen. Het reusachtige kunstwerk van beeldend kunstenaar Tom Claassen spreekt tot de verbeelding. Claassen maakte overigens ook het, inmiddels niet meer weg te denken kunstwerk, Mannetje van Hoofddorp op het Van Stamplein. GroenLinks pleit voor een gemeentelijke kunstcommissie, die ervoor zorgt dat ook inwoners voortaan worden gehoord over het kunstbeleid."

Koos de Vries (ChristenUnie-SGP): "Voor kunst is een potje waarvoor door het college kunst wordt aangeschaft. Zij hebben daar Ida voor gekocht op advies van kunstkenners. Belangrijkste tegenargument is dat er dan vijf jaar geen ruimte is voor andere kunstobjecten, maar het geld wordt - nogmaals - hoe dan ook aan kunstobjecten besteed. Het is een beetje flauw om nu te gaan mokken als je het een keer niet zo mooi vindt of te groot. En moet kunst niet een beetje schuren?"

Hans Spijker (EEN Haarlemmermeer): "Eens. De kosten beslaan het hele budget voor de komende jaren, een groot deel van de inwoners is het daar niet mee eens."

Rinus Beusenberg (SRH): "Het is inderdaad heel veel geld, maar kunst is nu eenmaal duur. Die 7,5 ton had ook voor de broodnodige behoefte aan sociale huurwoningen uitgegeven kunnen worden. SRH vindt niet dat er een streep doorheen moet worden gezet, want er zijn al afspraken met de kunstenaar over gemaakt. En wat SRH betreft dienen gemaakte afspraken altijd te worden nagekomen. Persoonlijk ben ik gek op kunst in welke vorm dan ook."

Anneke van der Helm (CDVP): "Niet mee eens. Wij maken ons hard voor een financieel gezonde gemeente, waarbij verantwoord wordt omgegaan met de gelden van onze inwoners. De opdracht voor het kunstwerk Ida in Park21 is inmiddels al gegeven. Stopzetten van het project zou financiële schade opleveren. Bovendien geldt bij de CDVP 'afspraak is afspraak'. Daarom vinden wij dat de gemeente niet moet stoppen met de bouw van dit kunstwerk."

Kasper Sulmann (Gezond Haarlemmermeer): "Eens. Kunstwerk Ida is een voorbeeld van een project dat niet breed wordt gedragen door de inwoners van Haarlemmermeer en dat 750.000 euro moet kosten. Hier kunnen ook goedkopere alternatieven volstaan. Deze plek kan bijvoorbeeld jaarlijks worden 'gegund' aan een lokale kunstenaar die hier een eigen kunstwerk mag plaatsen en op die manier reclame voor zichzelf kan maken. Deze kunstenaar zal het kunstwerk ook zelf moeten onderhouden. Op deze manier kost dit project de gemeente geen geld en wordt een lokale kunstenaar geholpen! Wij zijn voorstander van lokale kunst voor een lokale prijs!"

STEM
Ook een mening over het kunstwerk Ida in Park21? Is het veel te duur en moet er alsnog een streep door?

Breng HIER je stem uit!