• Dunja Koolhaas roept de politici op zich meer voor het centrum in te spannen.

    Frans Tol

Nieuw-Vennep centraal tijdens Dorpsraadcafé

NIEUW-VENNEP Met de drie hoofdthema's wonen, winkelen (leegstand) en recreëren had de Dorpsraad van Nieuw-Vennep bij het Dorpsraadcafé in Het Trefpunt dinsdagavond ingezet op een avond vol vurige politieke discussies. Met nu eens vooral de leegstand in het centrum van het dorp als richtpunt.

Want wat hebben al die politieke partijen de laatste jaren nou klaargekregen voor Nieuw-Vennep en op wie zullen de bewoners van dit dorp daarom op 21 november moeten stemmen? Die dag zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer, en het was gisteren de bedoeling dat de bezoekers van het Dorpsraadcafé daar nu eens antwoord op zouden krijge

BEWUSTWORDING Discussieleider deze avond was Stephan Schuurman van Meerradio, en die had er een mooie kluif aan omdat de zaal stampvol was vanwege de vele betrokken dorpelingen. Het was aan dorpsraadvoorzitter Marcel Klein om nog eens duidelijk te maken dat de bewustwording van de stemkeuze belangrijk wordt vanwege de belangen die er spelen om - binnen nu eens niet al te lange tijd - te kunnen wonen in deze fraaie plaats met dan ook nog eens een echt bloeiend en gezellig centrum.

Tijd dus daarna voor de politici om zich aan de aanwezigen voor te stellen. Ja, en toen benadrukten de raadsleden het belang van veel nieuwbouw, noodzakelijk voor bejaarden en jongeren omdat er een wachttijd is van meer dan 18 jaar op een woning in de sociale sector, maar onder meer ook voor de middenklasse (VVD). Gemeld werd dat een van de drie woningen door één persoon bewoond wordt. Bouwen dus, en dat wilden alle partijen, ook appartementen, en dan liefst die woningen toewijzen aan de eigen bewoners?

EXPATS Gewezen werd op het feit dat expats, die straks niet meer in Amsterdam terecht kunnen, de prijzen van woningen hier zullen opdrijven, en dat het verkopen van sociale huurwoningen zou moeten stoppen. Het is goed de programma's van alle partijen er voor de verkiezingen eens op na te lezen en ook eens de gemeentelijke stemwijzer te raadplegen.

Het bleek dat de kale vlaktes rond het Harmonieplein zonder invulling en de leegstand van de winkels in het centrum steeds meer inwoners beginnen te irriteren. De Dorpsraad had een optelsom van de plekken gemaakt en Marcel Klein projecteerde de locaties en benadrukte de noodzaak van invulling. De politici zouden het zich volgens meerdere dorpelingen moeten aantrekken dat er daarin op meerdere locaties in het centrum zo'n 28 jaar geen progressie geboekt is.
Dunja Koolhaas begon haar onderneming in de Venneperstraat. "Daar werd het eerst opgeknapt, maar nu zijn zelfs de bankjes weggehaald. Dit centrum is bepaald geen visiteplaatje voor Nieuw-Vennep. En dat feit zou voor het hele dorp voor de politici echt bovenaan moeten staan."

AANTREKKELIJKER Nieuw-Vennep Centraal dan. De politici meldden dat voor nieuwbouw de initiatieven bij de ondernemers liggen, maar dat zij het centrum wel aantrekkelijker zouden kunnen maken. Bij het recreëren ging het vooral over Park21. Mariëtte Sedee (CDA): "Dat plan zou nu herijkt moeten worden. Het is nu al versnippert, er is geen regie en in samenspraak met de agrariërs zou je met gewoon boerenverstand dit park zo niet aan gaan leggen." En dan die heuveltjes vol vervuilde grond? Volgens Marjolein Steffens (HAP) is er van het masterplan dat bij de start van Park21 werd opgesteld, niet veel meer overgebleven. Geconcludeerd kon worden dat er vanuit de zaal wel heel veel aanmerkingen waren dat de raadsleden te weinig concreet duidelijke antwoorden gaven.

Frans Tol