• Lijsttrekkersdebat, gemeenteverkiezingen, gemeente Haarlemmermeer.

    Jur Engelchor Fotografie

Lijsttrekkers kruisen de degens in Burgerzaal

HOOFDDORP De twaalf partijen die 21 november meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer hebben maandagavond in de Burgerzaal van het raadhuis een pittig debat gevoerd. Het ging om elf lijsttrekkers en nummer twee van nieuwkomer Gezond Haarlemmermeer, Edwin Hagemeijer. Lijsttrekker Kasper Sulmann moest wegens ziekte verstek laten gaan.

De Burgerzaal was goed gevuld met vooral aanhangers van alle partijen. De toeschouwers kregen ook een rol in het debat. Bij elke stelling moesten ze met een groen of rood vel papier laten weten of ze het ermee eens waren of niet. De meningen waren over het algemeen verdeeld.

Dat gold ook voor de zeven mannen en vijf vrouwen die op het podium hun standpunten voor het voetlicht brachten. Onder aanvoering van de inmiddels in Haarlemmermeer vertrouwde debatleider Sharon Kroes werden de verschillen soms flink aangedikt, waardoor er op het scherpst van de snede werd gediscussieerd.

Het ging onder meer om de actuele vraag of Schiphol nog wel kan groeien. VVD-lijsttrekker Jurgen Nobel stelde voor om aandelen van de luchthaven te bemachtigen, zodat de gemeente net als Amsterdam en Noord-Holland daadwerkelijk kan meepraten.

Andere partijen vonden dat niet zo'n goed idee, omdat in de praktijk toch blijkt dat Schiphol zich weinig aantrekt van haar omgeving. Bovendien heeft de luchthaven het werkwoord  'Schiphollen' uitgevonden, wat zoveel betekent dat ze het niet zo nauw neemt met de cijfers.

Veel lijsttrekkers vonden dat we af moeten van de zogeheten pretvluchten. CDA-lijstttrekker Mariëtte Sedee zei geen behoefte te hebben aan 'teenslippervluchten' uit Barcelona of vliegtuigen vol zuiplappen uit Engeland.

Lijsttrekker Marjolein Steffens van de HAP stelde dat vliegen belachelijk weinig kost. Het wordt volgens haar tijd dat de trein weer concurrerender wordt tegenover het vliegtuig. GroenLinks-lijsttrekker Maaike Ballieux noemde het onjuist dat de luchtvaart niet wordt meegenomen in de klimaatambities.

Ook D66-lijsttrekker Joost Koomen pleitte voor vergroening van Schiphol. Vervuilende vliegtuigen zouden veel meer belasting moeten betalen. Koomen noemde het onbestaanbaar dat een Fiat Panda meer milieubelasting betaalt dan een Boeing 747.

PvdA-lijsttrekker Mieke Booij vond dat de gemeente meer moet opkomen voor de belangen van de bewoners. De balans tussen lusten en lasten is volgens haar zoek. Ook lijsttrekker Koos de Vries van de ChristenUnie-SGP hamerde op het belang van leefbaarheid.

Vooral VVD, Forza! en SRH benadrukten dat niet mag worden vergeten dat Schiphol ook een belangrijke banenmotor is die wel draaiende moet blijven.