• Yvonne Lub, Britt Dekker, Floor Nijdeken en Daniëlle Huisman van het Podium voor Architectuur in hun kantoor De gele container in Het Cultuurgebouw (3 medewerkers staan niet op de foto)

    Jet Kuiper

Podium voor Architectuur: Kennisnetwerk voor een breed publiek

HOOFDDORP Er zijn vijf labels binnen Het Cultuurgebouw: Pier K, de Bibliotheek, Schouwburg De Meerse, Podium Duycker en ook het Podium voor Architectuur, waarover directeur Yvonne Lub deze week vertelt.

"Wij zijn een neutraal kennisnetwerk voor een breed publiek dat zich bezig houdt met grote ruimtelijke vragen", vertelt directeur Lub, "zoals in wat voor een wereld willen wij wonen, leven en hoe wordt die gebruikt. Daartoe ontwikkelen wij meerjarenprogramma's met tentoonstellingen, expertmeetings, lezingen, workshops, excursies en een uitgebreid scholenprogramma. Het kan gaan over wonen, werken, voedsel , mobiliteit, natuur, milieu en energietransitie."

Podium. Het Podium voor Architectuur in Haarlemmermeer werd 25 jaar geleden opgericht door een aantal architecten die ideeën wilden uitwisselen over onder andere de toen snel groeiende Vinex wijken. Nu heeft het Podium voor Architectuur voor Haarlemmermeer en Schiphol een groot kennisnetwerk en grote ruimtelijke opgaven met veel gesprekspartners, zoals bewoners en gebruikers, de gemeente, Ymere, Schiphol, het bedrijfsleven, het onderwijs, studenten en iedereen die mee wil denken. In tegenstelling tot een volgebouwde stad zijn er in Haarlemmermeer nog vele mogelijkheden door ruimte en de aanwezigheid van water. Maar er zijn ook beperkingen door de geluidscontouren van de luchthaven, waarin wordt beschreven waar men wel en niet mag bouwen, werken en wonen.

Resultaten. Resultaten worden vastgelegd in publicaties, artikelen, documentaires en (online) exposities. "Wij signaleren wereldwijd trends en bespreken met partijen en belangstellenden wat de actuele vragen, kansen en mogelijkheden zijn", vertelt Lub, "in 2015 bijvoorbeeld hebben we samen met Ymere twee Haarlemmermeerse ontwerpbureaus gevraagd om Syrische statushouders met een architectendiploma op zak te laten meedenken over sociale woningbouw. De vier jonge geselecteerden kwamen met de architecten tot de conclusie dat de woningen niet alleen door statushouders bewoond hoefden te worden, maar ook mogelijkheden boden voor bijvoorbeeld starters, senioren of gescheiden mensen."

Lang niet altijd worden ideeën uitgevoerd. Maar gesprekspartners leren van elkaar, maken samen plannen of bewaren ideeën voor later. "Wij zijn geen controlerend of uitvoerend orgaan", zegt marketing & communicatiemedewerker Daniëlle Huisman, die aan het gesprek deelneemt, "wij werken overkoepelend, op macro-, niet op projectniveau. Door de vele vragen is binnen ons team een zorgvuldige en interdisciplinaire afstemming onderling nodig. Iedereen levert een bijdrage vanuit zijn of haar expertise."

Betrokken. Urgente vragen leven wereldwijd, op internationaal en nationaal niveau, zoals de energietransitie, het veranderende klimaat en de voedselvoorziening. Grote steden worden onbetaalbaar. Zo kwamen leerlingen van het Herbert Vissercollege met de 'tiny houses' waarbij gedacht is aan zelfvoorzienend zijn, waarbij gerecycled materiaal wordt gebruikt en die minder ruimte innemen. Lub: "En door fotowedstrijden waarbij fotoshoppen is toegestaan gaat men anders naar een landschap of woonomgeving kijken." Om meer bewoners te betrekken bij hun woonomgeving organiseert het Podium jaarlijks activiteiten. Op 7 september is er Proeverij van erfgoed, 8 september Fietsexcursie Open Monumentendag, Pakhuis in de Polder op 12 september, Nachtlandschappen met landschapsfotografie op 21- en op 23 september de Kinderworkshop Op water wonen en Waterverhalen voor (groot)ouders en (klein)kinderen.

Cultuurgebouw. Lub: "Binnen Het Cultuurgebouw werken wij samen met alle labels op het gebied van onderwijs, waardoor ook scholen betrokken worden bij belangrijke vraagstukken en leerlingen meewerken aan het onderzoeken en ontwerpen hiervan. En Erik Waerts van Pier K bijvoorbeeld heeft een muziekstuk gecomponeerd, het 'Geluidslandschap", dat hij samen met zijn jonge talenten uitvoert op locatie. "Zo kan jong en oud worden betrokken bij vragen en oplossingen op plaatselijk en misschien wel op wereldwijd niveau."