• De Dorpsraad. Vlnr. Henk Ruighaver, Nick Petter, Gideon Duwel, Bonnie Evers, Nienke Banck en Wim Kruyt.

    Frans Tol

Zwaanshoek viert 50-jarig bestaan

ZWAANSHOEK Stichting Dorpsraad Zwaanshoek bestaat dinsdag 26 maart 50 jaar. Die heugelijke gebeurtenis wordt zaterdag 30 maart tussen 15.00 en 17.00 uur gevierd met een receptie in Dorpshuis de Oase.

Frans Tol

Zwaanshoek, dat nu zo'n 1.820 inwoners telt, was in het oprichtingsjaar 1969 nog maar een klein buurtschap met enkele honderden inwoners. Een kleine 10 jaar later was er dus sprake van nieuwbouw. Toen zijn ook pas de Goudriaanstraat, Klinkenbergstraat, Waltmanstraat en Noppenstraat ingericht met nieuwbouwwoningen. Pas toen werd Zwaanshoek een echt dorp. Maar wel een dorp dat dus toen al een dorpsraad had.


DUINPOLDERWEG Zwaanshoek heeft net als Beinsdorp en Lisserbroek veel doorgaand verkeer. Verkeer dat verkeerstechnisch in het verleden allang om die dorpen heen geleid had moeten worden. Vandaar dat het belang van een goede ontsluitingsweg direct ingezien werd. En toen er dus sprake was van de aanleg van een Duinpolderweg nam dorpsraadvoorzitter Wim Kruyt direct zitting in de Brede Maatschappelijke Adviesgroep. Het besluit van de gekozen variant waarbij die Duinpolderweg toch door een deel van Zwaanshoek zal gaan lopen, voelt voor Kruyt dan ook als een kater: 'Wij begrijpen deze keuze nog steeds helemaal niet. Bovendien volgt die het advies van onze adviesgroep niet. Het wordt in Zwaanshoek ook geen Duinpolderweg maar een Bollenpolderweg genoemd die doodloopt op de Herenweg in Hillegom en voor Zwaanshoek niets oplost. Hier in Zwaanshoek is er dus terecht veel protest tegen deze variant en is er zelfs door inwoner Lodewijk Kamps een protestlied gemaakt. Feit is bovendien dat de gemeenteraad van Haarlemmermeer nog achter de keuze staat om voor een variant te kiezen die dichter bij Hillegom komt te liggen. Het is gewoon een onbegrijpelijke politieke keuze waar hier vooral het tuincentrum Global Garden en een aantal bewoners aan de Spieringweg veel last van zullen hebben. Ik heb eigenlijk dus wel 2 jaar voor niets in die werkgroep gezeten.'

ZWAANSHOEK Dorpsraadvoorzitter Kruyt ergert zich ook aan het plan om noordelijk om de begraafplaats een nieuwe weg aan te leggen: 'Daarmee stuur je het verkeer eerst naar de Spieringweg, een schoolzone, om het vervolgens te verplaatsen naar de Bennebroekerdijk. En Bennebroekerweg. Bovendien is er een bouwplan van ongeveer 5.000 woningen tussen die dijk en de Spieringweg. Dus tegenover de Boseilanden waar ook bouwplannen zijn waardoor ook daar meer verkeersbewegingen ontstaan. Dan is er nog een plan voor de vestiging van een filiaal van Bauhaus in Cruquius. Dat gaat allemaal veel te veel verkeer over de Spieringweg en door Zwaanshoek genereren. Ik zou zeggen: zorg er eerst voor dat er bewogen kan worden en ga dan pas bouwen: en niet andersom. Want er zijn tot nu geen echte maatregelen genomen die ons van dat verkeer af gaan helpen, of die ervoor gaan zorgen dat de huidige wegen de verkeersstromen aan zullen kunnen. Ook wordt er hier op allerlei plekken woningbouw ingeweven. Dat zijn nu al zo'n 200 woningen die allemaal verkeersbewegingen gaan opleveren.'

Kruyt geeft aan dat de dorpsraad een goede relatie met de politici, bestuurders en ambtenaren te hebben: 'Wij krijgen nu wel vooral met de nieuwe wethouder Marja Ruigrok te maken. Goed dat die al is komen kennismaken.'

SCHIPHOL Kruyt: 'Je zou denken dat wij hier aan de Ringvaart lekker rustig wonen. Maar dan vergeet je dat het vliegtuiglawaai steeds meer wordt. We krijgen hier langzamerhand, en dan vooral in de zomer, behoorlijk wat overlast. Gelukkig hebben wij in de Omgevingsraad Schiphol daarvoor ondersteuning in de gesprekken daarover van luchtvaartdeskundige en dorpsgenoot Peter van Rouendal. Dan hebben wij veel last gehad van de aanleg van de 380kv die nu bijna klaar is. Dat vanwege het afsluiten van fietspaden en het recreatieve gebied Zwaansbroek. Dat gebied Zwaansbroek moet nog wel hersteld worden, maar we hebben daar goed overleg over met TenneT. Helaas moet er ook een stuk heringericht worden door Staatsbosbeheer. Die doet echter nog niets en wij hebben geen idee hoe en wanneer dat gebeuren gaat. Hier hebben we helaas geen contact mee.'

Kruyt is nu ook voorzitter van de SBOH: 'De SBOH was een initiatief vanuit de dorpsraden omdat veel mensen problemen hadden met de tarieven op grond en steigers die het waterschap Rijnland ging hanteren. Helaas zijn wij daar nog niet uit.'

Dan speelt er nog de Ringdijkvisie die over de herinrichting van de Ringdijk gaat. Dat gaat over chicanes, hobbels, flitspalen en bestrating: 'Er moeten wel snelheidsbeperkende maatregelen genomen worden en gehandhaafd, maar wij zijn tegen hobbels en chicanes. Als iedereen zich gewoon aan de snelheid hield hadden we geen probleem.'

DORPSRAAD Ja, er is in het plan voor de Rondweg sprake van een knip op de Bennebroekerdijk. Maar daarmee ontregel je het hele dorp.' Hij is wel tevreden over de herinrichting van de Bennebroekerweg die in participatie met de bewoners is ingericht: 'Maar iedereen moet zich wel aan de regels houden. Punt is wel dat die maar berekend is op maximaal 6.000 verkeersbewegingen per dag. Maar dat zijn er nu al 7.800! En als er een probleem op de A4 is loopt het hier al gewoon helemaal vast. Er zit nergens meer rek in.'

Met al die aandachtspunten heeft de dorpsraad het dus druk: 'Er gaan wel twee mensen uit, maar met de nieuwe mensen Nick Petter, Bonnie Evers en Nienke Banck (en de oudgedienden Gideon Duwel en Henk Ruighaver zijn wij weer op sterkte. Henk Ruighaver is nu 49 jaar lid van onze dorpsraad. Die gaat volgend jaar pas stoppen, want die wil zijn 50 jaar vol maken! We zijn dus nog op zoek naar een secretaris.'