• Van links af bewoners Lodewijk Kamps, Rinus Bazuin, Stephanie van den Broek en Jan Luijben.

    Frans Tol
  • De verschillende alternatieven voor de Duinpolderweg.

    Provincie Zuid-Holland

Zwaanshoek verrast door keuze Middenvariant

ZWAANSHOEK In Zwaanshoek is ontstemd gereageerd op de keuze van de provincies Noord- en Zuid-Holland voor de zogenaamde Middenvariant van de Duinpolderweg. "Rond Kerst 2017 wisten wij niet beter dan dat de keuze voor het traject de Zuidvariant zou zijn. Dat was een prima keuze."

Zwaanshoeker Rinus Bazuin en zijn dorpsgenoten werden echter onaangenaam verrast. "Eind juni kregen wij een brief van de provincies Noord- en Zuid-Holland dat de definitieve keuze op de Middenvariant gevallen was. Maar daardoor zou een deel van Zwaanshoek van het dorp afgesloten worden en alleen een indirecte verbinding hebben met bijvoorbeeld Hoofddorp."

OMBUIGEN Bazuin meldt dit met de bewoners van het zuidelijk deel van de Spieringweg. Die willen nu alles op alles gaan zetten om de beslissing voor de Middenvariant weer om te buigen naar de Zuidvariant. "En de keuze voor de NOG Beter fase 2.0-variant zou nog beter zijn." Aan de discussie over het juiste traject voor de Duinpolderweg lijken de provincies radicaal een einde te willen maken door de knoop voor de keuze Middenvariant door te hakken. "Ik ben er sinds 2012 mee bezig en heb dan ook een heel dik dossier opgebouwd", aldus Bazuin, bewoner van de Spieringweg. "In 2012 was er een bijeenkomst in De Zilk. Maar de cijfers klopten toen niet. In 2016 heb ik in Den Haag en in Haarlem bij zowel de provincie Zuid- als Noord-Holland ingesproken."

Uiteindelijk waren er zeven varianten of alternatieven. Bazuin legt met andere bewoners (Jan Luijben, Stephanie van den Broek en Lodewijk Kamps) van het zuidelijk deel van de Spieringweg uit dat de keuze voor de Middenvariant gevallen is naar aanleiding van het indienen van de zienswijze van Hillegom.

FOLDERS "Wij hebben daarna huis aan huis folders bezorgd om aan de inwoners van Zwaanshoek de gevolgen daarvan uit te leggen. Ook hebben wij mensen uit de buurt aan huis uitgenodigd, hebben de pers uitgenodigd. Ja wij vinden het heel erg straks afgesloten te zijn van school en kinderopvang, van de weg naar Hoofddorp. Maar eigenlijk nog erger vinden wij de absurde procesvoering. Er was een brede adviesgroep die voor het Zuidelijk Alternatief gekozen had. Die was dus aanvankelijk ook door de provincie Noord-Holland overgenomen."

Maar gemeente en provincie hebben zich achteraf bij het Midden Alternatief neergelegd. De vraag is waarom. "Gewoon omdat zij beslist wilden dat er een beslissing gemaakt zou worden. Haarlemmermeer is niet achter zijn inwoners gaan staan, maar heeft zich neergelegd bij het protest uit de Bollenstreek en vanwege mogelijke financiële toezeggingen vanuit de Provincie Noord-Holland om de Bennebroekerweg te verdubbelen?"

HOORZITTING Op 7 september was er een gezamenlijke hoorzitting waarin tachtig mensen het woord kregen hun voorkeursalternatief bekend te maken aan de Statencommissies van Noord- en Zuid-Holland. "Wij zijn nog uit het lood geslagen dat er op die hoorzitting niet goed geluisterd is naar onweerlegbare feiten. Maar wij gaan door want de gemeenteraad van Haarlemmermeer komt nog bijeen om over die zogenaamde definitieve oplossing te praten en 8 oktober wordt er ook in de Provinciale Staten over gesproken. Helpt dat niet dan gaan wij processen voeren, want zienswijzen zijn aan de kant geschoven."

Op 27 september heeft het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek een brief gestuurd aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Daarin geven zij aan bijzonder teleurgesteld te zijn over de Middenvariant-keuze. "Hierdoor wordt het unieke middeleeuwse slagenlandschap aangetast. De toegezegde natuurcompensatie is een doekje voor het bloeden. Historische landschapselementen en een oude molensloot kun je niet verslepen."
Ook werd in de brief aangegeven dat de Middenvariant rampzalig is voor de Oosteinderpolder. Daar zijn al miljoenen besteed aan een vogelreservaat. Wel was het genootschap verheugd dat de ruimtelijke reservering voor het doortrekken naar de N206 van tafel is.

OVERLAST Verbazing is er ook over de beslissing van een nieuwe verbinding tussen de Bennebroekerdijk en de Spieringweg bij Zwaanshoek Noord. "Die zal over de Spieringweg voor veel overlast gaan zorgen." In het pakket voor de Middenvariant zit bovendien een nieuwe verbinding vanaf de A4 met de Nieuwe Bennebroekerweg. Een verdubbeling naar tweemaal twee rijstroken op de Nieuwe Bennbroekerweg tot de N205, een nieuwe verbinding tussen de N205 en de N208, een afsluiting van de Bennebroekerdijk ter hoogte van Zwaanshoek, en een nieuwe verbinding russen de A44 en Lisse. e ruimtelijke reservering voor het doortrekken van de nieuwe verbinding tot de N206 is inmiddels ingetrokken. "Als het bij de N208 stopt vervalt het nut van de Duinpolderweg. Die eindigt dan in het niets."

In Zwaanshoek wordt benadrukt dat ook daar de beloofde compensaties via ondertunneling boterzacht zijn. Bazuin: "Nog beter is de N207 door te trekken naar de N206 en de brug te verdubbelen. Dan heb je ook direct een goede verbinding met de Keukenhof. Maar ja, alle inspraak heeft tot nu geen nut gehad."

VERKEERSPROBLEMEN Dorpsraadvoorzitter Wim Kruyt voegt toe dat deze weg op die plaats nagenoeg niets gaat oplossen voor de verkeersproblemen van Zwaanshoek en Beinsdorp.

Frans Tol