• Kees van der Veer

Zorgen in raad over vervuilde grond Park21

HOOFDDORP Meerdere fracties uit de gemeenteraad maken zich zorgen over het gebruik van vervuilde grond in het gebied Park21. Dat bleek vorige week tijdens een discussie over de voorlopige nota over bodembeheer in de gemeente.

De sessie was aangevraagd door het CDA en door raadslid Anneke van der Veer. CDA-raadslid Dick Blom zei dat zijn fractie tegen het gebruik is van vervuilde grond in de ontwikkeling van Park21. Volgens hem moet er geen enkel risico worden gelopen. "De grond en het water in het gebied moeten volledig veilig zijn, nu en in de toekomst."

Zijn collega Van der Veer zei dat Haarlemmermeer het afvoerputje van de regio dreigt te worden nu er vervuilde grond uit Amsterdam in de polder wordt toegepast. Ze stelde dat Haarlemmermeer op die manier de speelbal van de hoofdstad wordt. Van der Veer vroeg of er een overeenkomst is met Amsterdam.

De fracties van HAP, GroenLinks en ChristenUnie-SGP sloten zich min of meer bij deze zorgelijke verhalen aan. VVD-raadslid Beryl van Straten sprak over 'doemscenarios' bij CDA en Van der Veer. Zij was zelf nog lang niet zover. Hoewel ook de VVD vragen heeft over veiligheid en gezondheidsrisico's wil Van Straten toch eerst meer informatie.

PvdA-fractieassistent Bert den Elzen zei ronduit verbijsterd te zijn over de bijdragen van CDA en Van der Veer. Hij wees erop dat in de nota staat dat de grond binnen de landelijke normen blijft en dat er geen risico is voor ecologie of gezondheid. Volgens de PvdA'er suggereerden de critici dat het college nu allerlei dubieuze stoffen onder de grond 'weg te moffelen'.

Wethouder John Nederstigt ontkende met klem dat er grote hoeveelheden vervuilde grond in Haarlemmermeer worden gedumpt. Hij vond dat CDA en Van der Veer te vroeg zijn met hun zorgen, omdat het om een concept gaat. Inwoners en instellingen kunnen daar op reageren en later komt het college met een inhoudelijk voorstel dat in de raad wordt besproken.

Zijn collega Tom Horn van Volksgezondheid voegde eraan dat het vijftig miljoen euro kost om alleen schone grond te gebruiken in Park21. Horn wees er ook op dat de gemeenteraad in feite al akkoord is gegaan met de huidige werkwijze door in te stemmen met de herijking van het gebied in 2016.