• Pixabay

Zorgboerderij in Margaretha's Hoeve

NIEUW-VENNEP De monumentale Margaretha's Hoeve aan de Hoofdweg-westzijde in Nieuw-Vennep wordt een zorgboerderij voor ouderen die problemen hebben met hun geheugen en die niet meer zelfstandig kunnen wonen. De gemeente wil daarvoor het bestemmingsplan voor de locatie wijzigen.

Frits Verhagen

De Margaretha's Hoeve werd in 1862 gebouwd door familie Bulk. De boerderij is inmiddels een rijksmonument. Stadsherstel Amsterdam heeft de boerderij gekocht van een ontwikkelaar en wil de hoeve ombouwen tot een zorgboerderij voor ongeveer zestien ouderen. Daarbij blijft de monumentenstatus uiteraard behouden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat daar toezicht op houden.

De bewoners krijgen een eigen kamer en er komt een gemeenschappelijke leefruimte met een keuken en diverse andere voorzieningen.

In de directe omgeving van de Margaretha's Hoeve komen 30 woningen, waarvan een deel riante twee-onder-een-kap villa's in het duurdere koopsegment. Omdat het om naar verhouding klein bouwproject gaat is de verplichting van 30 procent sociale huurwoningen op deze locatie volgens de gemeente niet van toepassing. Het plan wordt zo opgezet dat de nieuwe woningen in wezen 'te gast' zijn op het boerenerf van de Margaretha's Hoeve.

Voordat het plan kan worden uitgevoerd, moet wel de bodem ter plekke worden schoongemaakt. Bijna tien jaar geleden al is uit een onderzoek gebleken dat de grond ernstig verontreinigd is. De gemeente wil daarom niet eerder een omgevingsvergunning verlenen voordat er een goedgekeurd saneringsplan ligt.

Verder blijkt uit akoestisch onderzoek dat een deel van de toekomstige bewoners te maken krijgt met lawaai van de beide Hoofdwegen en van de N207. Nergens overschrijdt dat geluid de maximale grens van 53 dBA, zodat aanvullende maatregelen niet nodig zijn.

Zoals het er nu uitziet zijn er ook geen nadere maatregelen nodig om de aanwezige flora en fauna te beschermen.