• De Crisiskaart past vanwege het handzame formaat gewoon in een portemonnee.

    Eigen foto

Toename van zorgvraag baart gemeenteraad Haarlemmermeer zorgen

HAARLEMMERMEER De gemeenteraad maakt zich zorgen over de toename van zorg in Haarlemmermeer. Dat bleek vorige week tijdens een discussie in de raad over de zogeheten Transformeermonitor.

In de monitor is te zien hoe inwoners die zorg krijgen de hulp waarderen en welke trends er zijn. De gemeente koos er eerder voor om de zogeheten sociale basis te versterken om de vraag naar zwaardere zorg tegen te gaan. Er zou ook meer moeten worden ingezet op preventie.

GESTEGEN Uit het zorgoverzicht over 2018 blijkt echter dat zowel de preventieve zorg als de lichtere als zwaardere zorg vorig jaar is gestegen. Sommige fracties vroegen zich af of de gemeente dat financieel nog wel kan bolwerken, omdat de financiële steun uit Den Haag alleen maar minder wordt.

Zorgwethouder Mieke Booij had een aantal verklaringen voor de groei. Zij wees op de vergrijzing. Mensen worden steeds ouder, blijven weliswaar langer thuis wonen maar als ze op hoge leeftijd zijn, hebben ze vaak direct behoefte aan zwaardere zorg.

ECHTSCHEIDING Daarnaast vragen steeds meer mensen hulp na echtscheiding. Dat geldt niet alleen voor de volwassenen die uit elkaar gaan maar ook voor hun kinderen. Volgens Booij zet de gemeente de deuren ook wagenwijd open voor iedereen die hulp kan gebruiken. Dat heeft volgens haar een aanzuigende werking.

VVD-raadslid Erik Boscher vond die verklaringen iets te makkelijk. Zij benadrukte dat al deze aspecten al eerder bekend waren en dat er daarom meer te zeggen moet zijn over de vraag waarom de inzet van de gemeente niet heeft gewerkt om meer lichte zorg aan te bieden om zwaardere te voorkomen.

TUSSEN WAL EN SCHIP Boscher hekelde de stelling van HAP-raadslid Nikkie Elfers dat vorig jaar hulpbehoevende inwoners tussen wal en schip zijn beland door de slinkende budgetten van de rijksoverheid. De VVD'er was benieuwd waar de HAP die kennis vandaan haalt. Elfers zei dat een en ander wel degelijk in de Transformeermonitor staat.

Wethouder Booij zei daarover dat mensen soms niet tijdig kunnen worden geholpen door personeelstekorten bij zorginstellingen. Zo is er volgens haar in de regio dringend behoefte aan goede psychiaters. "Daardoor ontstaan er wachtlijsten. Iedereen komt dus aan de beurt, maar moet misschien wat langer wachten." De wethouder voegde er nog aan toe dat de gemeente wettelijk verplicht is om zorg te leveren als een inwoner daarom vraagt.

Frits Verhagen