• Wethouder Tom Horn.

    import

Wethouder Horn onder vuur door niet bestaande wet

HOOFDDORP Wethouder Tom Horn is vorige week tijdens de raadsvergadering onder vuur komen te liggen van een deel van de gemeenteraad, omdat een wet die gemeenten boetes oplegt als ze niet genoeg statushouders huisvest niet blijkt te bestaan. De wethouder beloofde de raad voor de raadsvergadering van volgende week met een verklarende brief te komen.

Fractievoorzitter Jurgen Nobel van de VVD bracht tijdens het Vragenuurtje al zwaaiend een briefje in, waarop helder stond dat de vermeende wet nooit is ingevoerd. Hij wees erop dat wethouder Horn de gemeenteraad steeds heeft voorgehouden dat het flink in de papieren kan lopen als de gemeente niet aan de taakstelling van de rijksoverheid voldoet.

INGESTEMD Volgens Nobel is om die reden ingestemd met het bestaande beleid om statushouders voorrang te verlenen bij de verdeling van sociale huurwoningen. Als de waarheid over de boetes bekend was geweest, had de VVD waarschijnlijk nooit ingestemd met de voorrangsregeling, aldus de VVD'er.

Ook de fractie van Forza! was boos. Fractievoorzitter Paul Meijer sprak grote woorden en vond dat de voorrangsregeling voor statushouders tenminste voorlopig moet worden opgeschort. "Het is echt te schandalig voor woorden."

MORELE PLICHT PvdA-fractievoorzitter Mieke Booij begreep alle opwinding niet zo goed. Volgens haar is en blijft het de morele plicht van de gemeente om vluchtelingen met een verblijfsstatus een woning aan te bieden en doet het er dan niet zoveel toe of er boetes uitgedeeld worden of niet. Volgens Booij is er daarom niet zoveel aan de hand. Zij benadrukte dat statushouders slechts 12 procent van alle beschikbare sociale huurwoningen innemen.

Wethouder Horn moest toegeven dat de gewraakte wet nooit is ingevoerd. Het is ooit wel de bedoeling geweest om gemeenten die niet aan hun taakstelling voldoen maar ergens is de ontwerp-wet 'de grindbak ingereden', aldus Horn.

HOTELS Maar dat nam volgens de wethouder niet weg dat het onvoldoende huisvesten van statushouders de gemeente voor extra kosten zou hebben geplaatst. Als de gemeente in gebreke zou blijven dan geeft de provincie Noord-Holland de statushouders onderdak in hotels en dan krijgt Haarlemmermeer de rekening gepresenteerd, aldus Tom Horn.

De fractie van de VVD bleef er met steun van Forza! bij dat wethouder Horn in een brief helderheid moet geven over waar het nou precies mis is gegaan. Jurgen Nobel vroeg om dat wel voor de komende raadsvergadering te doen. De liberalen willen opnieuw met een motie komen om de voorrangsregeling voor statushouders af te schaffen.