• Enkele aangeboden woningen. Boven: nieuwbouw van Ymere in het Tudor Park.

    ymere
  • pr

Wanhoop op de woningmarkt Haarlemmermeer: 4.000 reacties op loterijwoning Ymere

HAARLEMMERMEER De belangstelling van huurders voor sociale huurwoningen in Haarlemmermeer die door woningcorporatie Ymere via loting worden toegewezen is overweldigend. Op de eerste eengezinswoning in Nieuw-Vennep reageerden maar liefst 4.000 woningzoekenden. Op de tweede woning reageerden bijna 1.600 kandidaat-huurders.

"Ook wij staan wel even te kijken van zoveel animo", aldus woordvoerder Coen Springelkamp van Ymere. "Er is grote vraag naar sociale huurwoningen. En dit biedt ook kansen voor mensen met een geringere inschrijfduur."

VERLOOT Hoewel het merendeel van de sociale huurwoningen wordt toegewezen aan huurders met de langste inschrijfduur, worden tot het einde van dit jaar circa 25 huurwoningen verloot. De gemeente Haarlemmermeer, de Vereniging Huurders Haarlemmermeer en Ymere hebben dat samen besloten en vastgelegd in de prestatieafspraken.

Om in aanmerking te komen gelden wel dezelfde toewijzingsregels: het inkomen en huishoudgrootte moet passen bij de woning. De drie partijen willen zo ook soms wanhopige woningzoekenden met een kortere inschrijfduur toch een kans bieden op een huurwoning. "Bijvoorbeeld als je uit een ander deel van het land komt en net in de gemeente komt wonen omdat je een nieuwe baan hebt", aldus Springelkamp. "Iedere kans is er een. Ook al is die kans klein. Vandaar de loting."

GEDULD Wie actief een huis zoekt -2 tot 3 mail per jaar reageert op een aangeboden woning- in Haarlemmermeer moet namelijk geduld hebben. Zo wachten senioren gemiddeld 2,5 jaar op een passende woning, een gezin zoekt tot 8 jaar naar eengezinswoning en alleenstaande 30-plusser circa 10 jaar.

Toch is niet iedereen gelukkig met de 'loterij'. Op de Facebook-pagina van HCnieuws lieten circa twintig mensen een negatieve en kritische reactie achter nadat het nieuws van de loting bekend werd. Springelkamp is niet teleurgesteld en vindt de kritiek begrijpelijk. Toch moet een beetje zuchten over wat hij noemt 'knorrige reacties' die vooral zijn geuit op Facebook. "Wat je ook doet, er zijn altijd wel mensen tegen. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Als dan iemand 'die al twintig staat ingeschreven' schrijft dat hier sprake is van een potje voordringen, dan denk ik dat die persoon blijkbaar nooit heeft gereageerd op een woning. Tegen enkele tientallen negatieve reacties staat dat getal van 4.000 reacties. Reken zelf maar uit. Verreweg de meeste mensen zijn wél blij met onze gezamenlijke aanpak", aldus Springelkamp.

MEESTE "Per jaar zoeken we voor circa 600 sociale huurwoningen in Haarlemmermeer een nieuwe huurder. Verreweg de meeste van deze woningen worden gewoon via de gebruikelijke weg toegewezen. Slechts een klein aantal woningen worden verloot. En iedereen die in aanmerking komt en ongeacht inschrijfduur kan zich daarop inschrijven."

Dit jaar worden er nog in totaal 25 woningen verloot, volgend jaar circa 50. Op jaarbasis komen er ongeveer 600 sociale huurwoningen vrij in Haarlemmermeer, het grootste deel in Nieuw-Vennep en Hoofddorp. Bij het reageren op de woningen, dit via woningnet.nl, kan men zien of het lotingssysteem van toepassing is. Binnenkort komen er weer 3 'kanswoningen' online.

Eric Hoenson