• Ton Dijkstra

VVD wil helderheid over woningbouw in Rijsenhout

RIJSENHOUT De VVD vindt dat er snel duidelijkheid moet komen of en waar er in Rijsenhout nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. VVD-raadslid Trudie van ’t Hull-Bettink heeft het college van B en W er schriftelijke vragen over gesteld.

Raadslid Van 't Hull stelt dat het college november vorig jaar heeft toegezegd dat er begin dit jaar meer informatie zou komen over voortgang van de nieuwbouwplannen voor Rijsenhout. Volgens haar is die termijn inmiddels ruim verstreken.

DUIDELIJKHEID Het raadslid vindt dat inwoners van Rijsenhout recht hebben op duidelijkheid. “Voor de inwoners is er al veel en lang onduidelijk geweest en is het onzeker wanneer en óf er woningen gebouwd kunnen worden. Zij hebben daarvoor actief ons college meegenomen in hun wensen, waardoor het college de te nemen stappen ook kon doen. We willen graag duidelijkheid voor hen.”

Op dit moment is nieuwbouw in Rijsenhout door de geluidszones van Schiphol niet mogelijk. Vorige week werd bekend dat de provincie Noord-Holland het mogelijk wil maken om verpauperde kassen te slopen en te vervangen door woningen.

UITKOMST Het college heeft eind vorig jaar aangegeven om in overleg te gaan met de rijksoverheid en de provincie om te kijken wanneer er in Rijsenhout nieuwbouw mogelijk is. De VVD vindt dat de uitkomst van dat overleg erg lang op zich laat wachten.