• Eigen foto

VVD, HAP, CDA en PvdA bereiken akkoord over nieuwe coalitie

HAARLEMMERMEER VVD, HAP, CDA en PvdA zijn het samen eens geworden over een nieuw te vormen coalitie. De partijen voerden de afgelopen weken onder leiding van formateur Henk Kuipers (VVD) gesprekken over een coalitie en zijn nu tot een akkoord gekomen.

Namens de onderhandelende fracties meldt formateur Kuipers verheugd dat de coalitievorming is afgerond.  "De gesprekken zijn constructief en in een positieve sfeer verlopen, waardoor binnen relatief korte tijd tot een afgewogen resultaat is gekomen, waar partijen trots op zijn."

NIEUWE GEMEENTE In verband met de kerstperiode en het tot stand komen van de nieuwe gemeente op 1 januari 2019, kiezen de betrokken partijen ervoor om op 2 januari het coalitieakkoord aan raad, inwoners en de media te presenteren.

De partijen hebben de volgende wethouderskandidaten naar voren geschoven: Jurgen Nobel (VVD) Financien, Luchthavenzaken, Bouwen & Energietransitie, Marja Ruigrok (VVD) Economie & Innovatie, Verkeer & Vervoer en Cultuur, Marjolein Steffens - van de Water (HAP), Fysieke leefomgeving, Onderwijs, Vastgoed en Doelgroepenbeleid, Ap Reinders (HAP) Economie & Ondernemerschap, Werk & Inkomen en Arbeidsmarktbeleid, Mariette Sedee - Schuitemaker (CDA) Ruimtelijke ordening, Milieu en Agrarisch beleid en Mieke Booij (PvdA) Zorg & Welzijn, Woonbeleid en Sport.

Het is de bedoeling om de nieuwe coalitie donderdag 10 januari te installeren.