• Gerard Brom

Verkiezingen Provinciale Staten

HAARLEMMERMEER Op woensdag 20 maart 2019 zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten. Alle stemgerechtigden van 18 jaar en ouder die de Nederlandse nationaliteit hebben, mogen dan hun stem uitbrengen. Lezers kunnen hun politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen testen via de StemWijzer: https://witteweekbladnieuw-vennep.nl/pagina/stemwijzer-provinciale-statenverkiezingen-554786