• Eigen foto

Verkiezingen kleuren voorjaarsdebat

HOOFDDORP Wie vorige week donderdag achteloos de raadzaal binnenliep, moet hebben gedacht in een vervroegd verkiezingsdebat te zijn beland. De politiek nam in de debatten over de voorjaarsnota 2018 en in de algemene beschouwingen alvast een voorschot op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november.

Sommige fracties konden het niet laten om te melden dat er net een verkiezingsprogramma is vastgesteld of een lijsttrekker is gekozen. Iedereen mag weten dat de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer in aantocht zijn.

VVD-fractievoorzitter én lijsttrekker Jurgen Nobel liet veelvuldig weten wat de liberalen na de verkiezingen in november willen. Dat wijkt op sommige punten best af van wat de huidige coalitie van VVD, HAP, D66 en PvdA heeft afgesproken.

Dat geldt vooral op het gebied van wonen. De VVD wil af van de harde afspraak dat bij nieuwbouwprojecten dertig procent aan sociale huurwoningen moet worden gebouwd. Er zou veel meer in het zogenoemde middensegment moeten worden gebouwd. Nobel zei vorige week dat wat hem betreft de percentages helemaal worden losgelaten. Laat het gewoon aan de markt over, zo was zijn boodschap.

De liberale voorman stelde met genoegen vast dat de nieuwe coalities in Amsterdam en Haarlem meer sociale huurwoningen willen bouwen dan dertig procent. Als dat zo is, kan Haarlemmermeer wel wat minder dan dertig procent neerzetten. Jurgen Nobel diende een motie in om dat vast te leggen.

Maar zoals te verwachten viel, waren zijn coalitiepartners niet erg enthousiast. Hoewel D66-lijsttrekker Joost Koomen ook vond dat er best meer huizen in de middenhuur (vanaf 700 euro per maand) mogen worden gebouwd, is het volgens hem een slechte zaak om alle mensen die een sociale huurwoning zoeken maar naar de buren te sturen. Ook HAP-raadslid Sophie van de Meeberg verzette zich tegen de plannen van de VVD. Er was dus geen meerderheid voor de motie

Jurgen Nobel kwam meer onder vuur te liggen. Zo herhaalde hij zijn standpunt dat vluchtelingen met een verblijfsstatus niet langer voorrang mogen krijgen bij het toewijzen van een woning. Volgens hem is dat niet meer uit te leggen aan een alleenstaande moeder die tien tot twaalf jaar moet wachten op een huurwoning. De VVD diende ook daar een motie over in, maar volgens wethouder Tom Horn van Welzijn is het beoogde plan onwerkbaar.

HAP-fractieleider Johan Rip stelde dat de VVD de laatste tijd 'erg naar rechts is opgeschoven'. Dat vond ook CDA-raadslid Herman Koning, die Jurgen Nobel op de korrel nam over zijn recente aanval op mensen met een karakter. Volgens Koning is de VVD zijn sociale gezicht verloren. Nobel ontkende dat. Volgens hem moet het misbruik van uitkeringen streng worden bestreden.

Fractievoorzitter Maaike Ballieux van GroenLinks deed een oproep om statushouders meer welkom te heten dan momenteel gebeurt.