• De verschillende varianten voor de Duinpolderweg.

    Provincie Zuid-Holland

Raad Haarlemmermeer wil doorpraten over alternatieven Duinpolderweg

HAARLEMMERMEER De gemeenteraad wil op korte termijn een debat houden over mogelijke alternatieven voor de veelbesproken Duinpolderweg. Dat is vorige week op initiatief van het CDA besloten.

Zoals bekend heeft de nieuwe bestuurscoalitie van de provincie Noord-Holland eerder dit jaar besloten om een streep te halen door de plannen voor de Duinpolderweg. Er wordt nu door alle partijen volop nagedacht over hoe nu verder, maar dat er op korte termijn een alternatief beschikbaar is lijkt zeer onwaarschijnlijk.

DICHTSLIBBENDE WEGEN Dat steekt de gemeenteraad van Haarlemmermeer zeer. Partijen vinden dat er eindelijk eens iets moet worden gedaan aan dichtslibbende wegen in het westen van Haarlemmermeer. Daarnaast is het moeilijk om duizenden nieuwe woningen te bouwen als er geen ontsluitingsweg wordt aangelegd.

De raadsfracties spraken kort geleden al hun zorgen uit over dit probleem. Voor het CDA was dat niet voldoende. Raadslid Ingrid Vink vroeg vorige week een aparte sessie te houden over het onderwerp. "Is er wel een plan B voor de Duinpolderweg?", zo wilde zij weten. "Er moet een verbinding komen om de geplande woningbouw niet te stagneren."

Wanneer de raad de kwestie gaat bespreken, is nog niet bekend.