• gemeentehaarlemmermeer.nl

Maatregelen moeten Ringdijk aantrekkelijker maken

HAARLEMMERMEER Om de Ringdijk veiliger en aantrekkelijker te maken neemt de gemeente op verschillende plekken maatregelen. Veel inwoners hebben hierover de afgelopen jaren meegedacht en meegepraat. In het vierde kwartaal van 2019 neemt de gemeente verkeersmaatregelen op de Leimuiderdijk in Leimuiderbrug en de Huigsloterdijk in Weteringbrug.

Er rijdt veel verkeer over de Ringdijk. En een deel van dat verkeer rijdt ook nog eens te hard. Voor bewoners van de Ringdijk een probleem. Immers: het gaat om hun veiligheid en leefbaarheid. Om van de Ringdijk weer een aantrekkelijk en leefbaar gebied te maken is de gemeente in 2016 en 2017 met meer dan 500 bewoners van alle dorpen aan de Ringvaart in gesprek gegaan over wat er kan worden verbeterd.

LEIMUIDERBRUG Bewoners van de Leimuiderdijk vinden dat het verkeer met veel te hoge snelheid over de dijk raast. Samen is gekozen om de dijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Deze afsluiting komt onder de Leimuiderbrug/N207. Door de onderdoorgang alleen geschikt te maken voor fietsverkeer, wordt het autoverkeer geweerd. Fietsverkeer en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de dijk. Bewoners hoeven met de auto nauwelijks om te rijden: ongeveer 100 meter. De Weteringweg neemt de functie voor het doorgaand verkeer over. Dat is, gezien het karakter van de weg, ook de bedoeling.

WETERINGBRUG De dijken worden aantrekkelijker voor fietsers door de aanleg van een fietsstraat. De fietsstraat komt tussen Huigsloterdijk 42 en Leimuiderdijk 473. De maximumsnelheid voor auto's blijft 30 kilometer per uur. Op het overige deel van de Huigsloterdijk en de Leimuiderdijk gaat de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom naar 50 kilometer per uur.

Een andere maatregel is het afsluiten van de Huigsloterdijk ter hoogte van Weteringbrug voor (doorgaand) gemotoriseerd verkeer. Hierdoor daalt de hoeveelheid verkeer tussen Lisserweg en Weteringweg tot vrijwel nihil. Voor inwoners betekent deze afsluiting dat men ongeveer 500 meter moet omrijden. De gemeente gaat de wegversmallingen ter hoogte van Huigsloterdijk 85 en Leimuiderdijk 476, verwijderen en de bijbehorende voorrangsregeling wordt ingetrokken. Tot slot komt er op het kruispunt Huigsloterdijk/Lisserweg een voorrangsregeling, zodat het verkeer op de fietsstraat op de Huigsloterdijk voorrang op het verkeer op de Lisserweg.