• Bedelen mag niet meer in het centrum van Hoofddorp.

    ANP Foto

Verbod op bedelen in centrum van Hoofddorp

HOOFDDORP In het winkelcentrum van Hoofddorp geldt sinds kort een bedelverbod. Daartoe heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het verbod is er gekomen op uitdrukkelijk verzoek van de politie en de winkeliers in het centrum.

De gebiedsagent in het winkelcentrum stelde al eerder vast dat er steeds meer meldingen komen over bedelaars. Winkeliers waren niet erg blij met die ontwikkeling. Bezoekers van het winkelcentrum ervaren bedelaars vaak als bedreigend en intimiderend.

BANDITISME Bovendien gaat bedelen soms samen met zakkenrollerij en zogeheten mobiel banditisme. Dat staat voor grote groepen criminelen die van plek naar plek trekken om hun criminele slag te slaan.

Vorig jaar waren er elf meldingen van bedelen in het winkelcentrum. Tot april dit jaar waren dat er vier. Het werkelijk aantal ligt vermoedelijk veel hoger. De fracties van VVD en Forza! vroegen in de gemeenteraad al eerder om actie. Burgemeester Onno Hoes zegde toen toe de mogelijkheid van een bedelverbod te onderzoeken.

ACHTERZAK De politie en gemeentelijke handhavers hadden op grond van het wetboek van strafrecht weinig mogelijkheden om op te treden tegen bedelaars. Zo lang er geen strafbare feiten worden gepleegd, is actie onmogelijk. Met het aanwijzingsbesluit van B en W in de achterzak is dat nu wel mogelijk.