• Google Maps

Verbazing na instorten plafond basisschool de Reiger

LISSERBROEK Fractievoorzitter Maaike Ballieux van GroenLinks heeft vorige week tijdens de Vragensessie in de gemeenteraad vragen gesteld aan het college over het instorten van het plafond van een schoollokaal van basisschool de Reiger in Lisserbroek. Het instorten gebeurde 's nachts zodat er niemand gewond raakte, maar het raadslid vroeg zich wel af of de veiligheid van schoolkinderen wel kan worden gewaarborgd.

Het incident in Lisserbroek werd vorige week gemeld door NH Nieuws. Een leerkracht van de Reiger zei tegen NH Nieuws dat een constructiefout vermoedelijk de oorzaak is geweest. Het onderwijs op de basisschool heeft er overigens niet onder te lijden gehad, want de rommel was al opgeruimd voordat de lessen begonnen.

KENNIS Bij afwezigheid van wethouder Marjolein Steffens-van de Water van Onderwijs zei haar collega Ap Reinders dat het college kennis heeft genomen van het incident in Lisserbroek. Hij noemde het 'geen wenselijke situatie'. Reinders stelde voor dat zijn collega Steffens schriftelijk op de kwestie terugkomt.

PvdA-fractievoorzitter Willem Klijn vroeg zich af hoe het met de constructie van andere schoolgebouwen is gesteld. De gemeente is immers verantwoordelijk voor de bouw en het onderhoud van schoolgebouwen. Kan er in andere gebouwen ook spontaan een plafond naar beneden komen, zo is een beetje de vraag.

BEANTWOORDEN De PvdA'er zegde toe zijn vragen ook schriftelijk vast te leggen, zodat wethouder Steffens alle vragen gelijktijdig kan beantwoorden.

Frits Verhagen