• Medewerkster Laura tussen de bloemen in de inmiddels weelderige buurttuin. (juli)

    Geertje Bos
  • Vrijwilligsters aan het wieden in de buurtmoestuin. Op de voorgrond Anneke Andriessen. (april)

    Geertje Bos

Vennepse Groen(st)e Tuin moestuin voor en door bewoners

NIEUW-VENNEP In park Venneperhout bevindt zich achter de parkeerplek aan Hoofdweg 1301, na 150 meter langs het fietspad, de Groen(st)e Tuin van Nieuw-Vennep. Een moestuin voor en door bewoners. Anneke Andriessen vertelt over samen zaaien, schoffelen en oogsten.

Uitgerust met forse kniebeschermers en stevige tuinhandschoenen wroet een groepje vrijwilligers naarstig in de aarde. Lily, Hennie, Laura, Harm en Anneke halen onkruid weg uit het onlangs ingezaaide stuk land van de buurtmoestuin aan de rand van de Vennepse wijk Linquenda. We schrijven april van dit jaar. "Er is nu nog niet veel te zien hoor", waarschuwt Anneke Andriessen in het kader van deze eerste afspraak. Een tweede bezoek enkele weken later op een zomerse dag levert inderdaad een aanzienlijk rooskleuriger beeld op. Onze zegsvrouw woont sinds 1998 in de nabije Geddingmoor met een achtertuin waarin voornamelijk vaste planten. "Wel even iets anders dan hier."

ALLERLEI FRUIT Bij 'hier' gaat het om een terrein met zo'n 4000 vierkante meter grond, ingedeeld in vakken voor de teelt van diverse soorten groenten en voor struiken en bomen met allerlei fruit. Er is ook een stuk met (veld)bloemen. Je vindt er verder een schuurtje voor de opslag van gereedschap en ander werkmateriaal. In aparte kassen worden onder meer tomaten, pepers, paprika's en kruiden gekweekt. Dat alles zonder gebruik van kunstmatige, chemische middelen. "Allemaal puur biologisch en dat spreekt mij enorm aan."

Anneke Andriessen (1947, Urk) ontdekt in 2014 de tuin-in-wording tijdens een wandeling door Venneperhout en ontmoet daar tussen het groen Miriam Geurts, bedenker van het project en daarmee winnaar van de door gemeente Haarlemmermeer geïnitieerde oproep voor Het Groenste Idee 2013. Miriam presenteert het plan voor een biologische buurtmoestuin als een 'eerlijke tuin' met het motto 'duurzaam en gezond', gevoed met de gedachte 'dat het belangrijk is om te weten waar je eten vandaan komt.' Haar prijs is een subsidie van 20.000 euro, onder meer voor de huur van het terrein in Venneperhout.

GEREEDSCHAP Na bodemonderzoek wordt begonnen met het ontginnen en teelt-klaarmaken van de grond, de aanschaf van compost, zaad, plant- en pootgoed, het kopen van gereedschap, de bouw van een tuinhuisje en een kippenhok, alsook omheining van het terrein. Ondanks die afpaling wordt de tuin in de loop van de vijf bestaansjaren diverse keren bezocht door een stelletje vandalen die vernielingen aanrichten. De laatste keer in 2017. "Hopelijk ook echt de laatste keer", reageert Anneke verontwaardigd, sinds haar kennismaking steeds meer betrokken geraakt bij de buurttuin en inmiddels voorzitter van de gelijknamige stichting.

Een dergelijk project is sterk afhankelijk van vrijwilligers. Onze gastvrouw is wat dat betreft niet ontevreden, noemt enthousiast de bijdrage van Gunilla Langereis, samensteller van het teeltplan. "We hebben op het moment in totaal 11 deelnemers, die bij toerbeurt aan het werk zijn. Maar we zouden natuurlijk graag meer mensen als vrijwilliger erbij betrekken. Overigens heb je echt geen groene vingers nodig om te kunnen helpen. Er is meer te doen dan wieden en schoffelen en ook dat heb je trouwens zo onder de knie."

ERVARING Anneke spreekt uit ervaring. Bij onze nadere kennismaking vertelt ze te zijn opgegroeid in Baarn met een zusje en vier broers in een gezellig artsengezin, met een grote tuin achter woning en praktijkruime van haar vader. "Mijn vader was gek op tuinieren, verbouwde ook groente, sla en wat andere spulletjes." Als kind helpt ze wel eens mee, maar vindt het 'toch wel veel werk'. In 1990 trouwt ze met Jan van Doorm, werkzaam bij de KPN in de IT-sector. Het stel gaat in Amstelveen wonen, betrekt een appartement, zonder tuin, maar met balkon.

Die tuin komt er na de verhuizing naar Nieuw-Vennep. Anneke neemt tussendoor de tijd om uitleg te geven over biologisch tuinieren. Dat gebeurt van harte en in begrijpelijke taal. Niet zo gek met een beroepsachtergrond in het middelbaar onderwijs, aanvankelijk 25 jaar als gymnastiekleraar daarna omgeschoold tot docent informatica en als zodanig vervolgens nog 15 jaar voor de klas. In 2009 gaat ze met pensioen, een jaar later overlijdt haar man. Daarna blijft ze nog (zijdelings) betrokken bij het onderwijs en wel als 'lastige patiënt' bij examens van dokters- en apothekersassistentes in opleiding, een beroepsgroep die ze voorheen begeleidt als docent. Die taak vervult ze met plezier.

VERKOOP De moestuin heeft helemaal haar hart. "Ik eet tegenwoordig alles onbespoten, zó van het land, allemaal even heerlijk." Belangrijk: De buurt kan delen in de oogst. Op woensdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur is de tuin geopend voor publiek. Op het moment zijn frambozen en bessen alsook diverse zomergroenten te koop. De Groen(s)te Tuin levert geregeld ook producten aan de lunchroom van BioExpress.

Op 22 september wordt een open dag gehouden met muzikale omlijsting van de band Never2late. Meer info: Anneke Andriessen, tel. 06 13661474. Mail: andriessen.a@wxs.nl.

Geertje Bos