• Boswachter Anne Voorbergen: - Wij willen De Venneperhout als parkbos beheren! -

    Frans Tol

Venneperhout heeft nieuwe boswachter

NIEUW-VENNEP Sinds twee maanden is ir. Anne Voorbergen aangesteld als boswachter publiek over De Venneperhout. Voormalig Vennepehout-boswachter Marieke Schatteleijn heeft het daarvoor door haar tv-optredens te druk gekregen.

Voorbergen: "Daarom wil ik mij aan de Vennepers voorstellen en uitleggen dat het huidig gebrek aan onderhoud geen kwestie van onwil maar meer een kwestie van gebrek aan geld voor recreatief beheer voor de bankjes en paden. Vanuit het NNN (Nederlands Natuur Netwerk) krijgt Staatsbosbeheer wel subsidie voor het Westelijk deel van De Venneperhout maar niet voor het Oostelijk deel. Dat willen wij herijkt zien en dan hopen wij daarvoor vanaf volgend jaar wel subsidie te krijgen."

VENNEPERHOUT Wandelend met de boswachter door het Oostelijk deel van de Venneperhout wijst zij op bankjes die onderhoud behoeven, op de randen van de paden die zij graag gemaaid zou zien, op de sloten die geschoond moeten worden en op de vele uitwerpselen van honden op de wandelpaden. "Duidelijk is dat dit deel voornamelijk bezocht wordt door mensen die er hun hond komen uitlaten. Maar ik heb de laatste weken wel veel klachten over hondenpoep gehad. Kijk, dit is een losloopgebied maar de eigenaren van die honden hebben wel een opruimplicht."

Ook gaat zij nog even in op de subsidie. "Wij krijgen daar 33 euro vergoeding voor per hectare. Als je bedenkt dat de totale oppervlakte van het Westelijk deel 40 hectare is, dan kom je op een bedrag van 1320 euro per jaar. Daar moeten wij dus ook die 40 hectare van het Oostelijk deel tussen de Getsewoudweg en de Hoofdvaart recreatief voor onderhouden."

Op de suggestie van het afstaan van de Venneperhout aan bijvoorbeeld de gemeente Haarlemmermeer wil Voorbergen niet ingaan. "Wij behouden dit gebied graag omdat wij als Staatsbosbeheer willen dat mensen kunnen recreëren in de natuur. De intentie voor goed onderhoud is er beslist. Vanwege de wilde vogels, kruiden en planten vinden wij dat beheer belangrijk, en willen De Venneperhout wel als parkbos beheren. En financiële initiatieven vanuit de buurt zijn daarbij welkom."

BIJENORCHIDEEE De boswachter wijst op het initiatief voor het Diemerbos waar de gemeenten Diemen en Amstelland, stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, groengeboed Amsterdam en Amstelland met Staatsbosbeheer samenwerken. Enthousiast roept zij dan ineens: "Ik hoor een tjiftjaf!" Ja, je wandelt natuurlijk wel met een boswachter en die merkt bijzondere dingen op. "Ik was ook verrast hier patrijzen te zien en heb de bijenorchidee in bloei gezien." Terwijl zij mij naar de plek gidst waar zij die bijzondere orchidee gezien heeft, meldt Voorbergen dat het beheer Gooi en Kennemerland door zo'n 10 boswachters gedaan wordt. "En wij focussen ons steeds afwisselend op een bepaald gebied. Maar voor recreatief onderhoud moeten wij op zoek naar andere vormen van financiering."

De Venneperhout is in 2001 aangelegd. Het is dus een nog jong groengebied maar begint al aardig een echt bos te worden. Met grasvelden, hoogteverschillen, een speelveld met een waterlabyrint en een speelburcht is het er goed recreëren. Bij de oudste boom is een plekje ingericht om te kunnen picknicken. Vanwege de verharde wegen is De Venneperhout toegankelijk voor minder validen.

Kijk op www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/haarlemmermeer voor meer informatie.

Frans Tol