• Frans Tol

TENNET laat hoogste mast plaatsen

ABBENES De nieuwe hoogspanningslijn 380 kV die dwars door Haarlemmermeer loopt, begint in Beverwijk en eindigt in Zoetermeer. Deze vernieuwde lijn is wel onderdeel van een landelijk net. De vernieuwing met de moderne windtrackmasten bleek noodzakelijk, maar is met de nieuwe masten van gemiddeld zo'n 50 meter hoog wel veel duidelijker bepalend voor het landschap. En net als met de moderne windmolens is lang niet iedereen gecharmeerd van deze kolossen.

Frans Tol

Na de aanleg langs Hoofddorp en Nieuw-Vennep maakt de lijn bij de Kaagweg in Abbenes de oversteek over de Ringvaart om daarna richting Leiden zijn weg te vervolgen. Vrijdagmorgen werden bij het einde van de Kaagweg nabij de Ringvaart de hoogste palen geplaatst. Die hebben een hoogte van 79,6 meter en bestaan uit drie delen. "Omdat de kabels straks minimaal 39 meter boven de Ringvaart moeten hangen om een veilige doortocht voor boten te garanderen, laten wij hier de hoogste palen plaatsen van het hele Haarlemmermeerse traject." Annemarie Slingenberg - Koch is de communicatie adviseur van TenneT: "De hoogte van de palen varieert van 43 tot 80 meter. Die palen bestaan dan uit twee delen. De palen aan de overkant zijn wat korter omdat de grond daar hoger ligt dan in Haarlemmermeer." Zij gaf ook aan dat de voorlaatste palen naar de oversteek toe al 62 meter hoog waren: "Vanwege de verzilting van de grond hier in Haarlemmermeer, moet er wel onder de palen speciale fundering met damwanden aangelegd worden om de tegendruk van het water op te vangen." Over een  traject van 10 km liggen in Haarlemmermeer bij Hoofddorp de kabels onder de grond: "Daarom hebben wij bij Zwaanshoek langs de Drie Merenweg een opstijgpunt aangelegd." In Lisserbroek, nabij en langs Turfspoor, zal de bestaande 150 kV verbinding binnenkort afgebroken worden omdat die is opgenomen in de 380 kV.