• De Rodelindelaan.

    Frans Tol

Tekort aan parkeerplekken in Getsewoud vraagt om oplossingen

NIEUW-VENNEP Het is eigenlijk vreemd dat er nu binnen 20 jaar na de inrichting van Getsewoud al in meerdere straten een tekort aan parkeerplaatsen voor personenauto's is. Dat die behoefte er in de toekomst al zo snel zou komen was dus maar matig voorzien.

Frans Tol

Wel zijn er hier en daar groenplekken die geschikt zijn er parkeerplaatsen van te maken: 'In nieuw aan te leggen wijken werkt de gemeente indien mogelijk met reserveringen voor de toekomstige parkeerbehoefte. Bij de aanleg van Getsewoud gebeurde dat nog niet. Toch zijn er daar wel locaties aanwezig waar extra parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd.' Woordvoerder Mieke Spreeuwenberg van wethouder verkeer Marja Ruigrok laat weten dat die extra plekken er in de toekomst ook gaan komen: 'De eerste extra parkeerplekken worden begin 2019 aangelegd in de Rodelindelaan en de Schubertlaan.'

PARKEERDRUK Spreeuwenberg: 'Het klopt dat er op diverse plaatsen in Getsewoud sprake is van parkeerdruk. Dat blijkt uit meldingen van bewoners, maar ook uit twee onderzoeken in 2017 en januari 2018 die in opdracht van de gemeente zijn uitgevoerd. De oorzaak ligt vooral in het autobezit, dat hoger ligt dan de parkeernorm die werd gehanteerd bij de inrichting van Getsewoud. Op basis van die signalen van inwoners en de wijkraad is afgesproken jaarlijks enkele extra parkeerplaatsen aan te brengen op die locaties waar de parkeerdruk het hoogst is, in combinatie met loopafstanden.'

CDA'er Erik van der Peet geeft aan dat er inderdaad in de raad in de afgelopen jaren regelmatig is gesproken over het parkeerbeleid in Haarlemmermeer: 'Terugkerende onderwerpen zijn daarbij parkeerdruk en parkeeroverlast.'

Volgens de christendemocraten gaat het niet goed in delen van de buitenzijde van Getsewoud. In meerdere straten wordt overlast veroorzaakt door een tekort aan parkeerplaatsen. Daarbij worden de Burchtpoort, de Leidsepoort, de Rijnpoort, de Capriciolaan, de Toscalaan, de Griseldalaan, de Rodelindelaan, de Beethovenlaan, de Schubertlaan, de Zuilensteinsingel, de Meeresteinsingel, de Wayesteinsingel en het Laagveld speciaal vermeld.'

HOV-HALTES Er blijkt daar veelvuldig gebruik te worden gemaakt van de grasperken tussen de parkeerplaatsen om er auto's te parkeren.

Van der Peet: 'Het lijkt er bovendien op dat de problemen het grootst zijn in die straten die dicht bij de HOV-haltes van de Zuidtangent liggen.' Daarom zijn er nu concrete plannen voor extra plaatsen in Schubertlaan in Zuid en de Rodelindelaan in Noord nabij de haltes. Het is wel vreemd dat er sprake is van extra plaatsen in de Rodelindelaan, die eigenlijk wel al vanwege de inrichting met twee extra speelplaatsen voor kinderen op als parkeerplaatsen bedoelde ruimte, weinig plaatsen heeft voor de eigen auto's. Terwijl daar de behoefte in de dichtbij de halte gelegen Griseldalaan zou moeten zijn. Daar is voldoende groen aanwezig voor extra parkeerplaatsen.

MEER GROEN Van der Peet: 'Gelukkig is er waarschijnlijk bij de inrichting van Getsewoud in het ontwerp van de deelplannen op meerdere plekken met een groeiende vraag rekening gehouden door daar 30 procent meer groen aan te brengen.' Zoals in de Griseldalaan: 'Kennelijk kiezen op deze plek meer mensen om de Rodelindelaan in te rijden dan te gaan parkeren in de Griseldalaan. Bij de Schubertlaan ligt dat anders. Daar ligt bijvoorbeeld de Bachlaan er niet recht tegenover en is er in de Laan van Bizet relatief weinig parkeerruimte.'