• Ton Dijkstra

Statushouders houden voorrang bij woningtoewijzing

HOOFDDORP Vluchtelingen met een verblijfsvergunning houden voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Een voorstel van de fractie van Forza! om die regeling ongedaan te maken werd donderdag door een overgrote meerderheid van de gemeenteraad verworpen.

De rijksoverheid heeft de voorkeurspositie voor zogeheten statushouders inmiddels geschrapt. Het college van B en W stelde de raad in de gemeentelijke huisvestigingsverordening voor vluchtelingen alsnog voorrang te geven bij het toewijzen van huurwoningen.

De fractie van Forza! is echter fel tegen. De partij vindt dat statushouders niet eerder een woning mogen krijgen dan andere woningzoekenden die soms jarenlang op een huurhuis moeten wachten. Forza! diende daarom een amendement in om de verordening te wijzigen. De fractie kreeg slechts steun van Rinus Beusenberg van SRH. Hij zei principieel tegen de bevoordeling van groepen te zijn.

Voorafgaand aan de stemmingen wilde VVD-fractievoorzitter Jurgen Nobel van het college weten of het voorstel van Forza! wel uitvoerbaar was. Wethouder Tom Horn antwoordde dat het amendement niet uitvoerbaar was, omdat de gemeente dan niet kan voldoen aan de wettelijke taak om statushouders te huisvesten. Dat was voor de VVD reden om tegen het voorstel te stemmen, hoewel de liberalen het feite wel eens waren met de strekking van het amendement, zo zei Nobel.

Forza!-raadslid Michel van Dijk zei het niet eens te zijn met het standpunt van de wethouder dat het voorstel niet uitvoerbaar is. Volgens hem zijn er meerdere mogelijkheden denkbaar om statushouders en dus wel te voldoen aan de opgave van de rijksoverheid.