• Eigen foto
  • Eigen foto

Statenlid Adnan Tekin doet belofte aan inwoners Rijsenhout

RIJSENHOUT Gedeputeerde Adnan Tekin, onlangs nog gekozen tot ' Groenste Politicus van 2018', bracht vrijdag samen met een aantal Statenleden een werkbezoek aan Rijsenhout om te kijken naar de verpauperde kassen in het dorp. En Tekin had goed nieuws:  "Dit moeten we kunnen regelen. De bestemming moet van Glastuinbouw naar Binnenstedelijk Gebied."

Het bezoek was een initiatief van de dorpsraad en de Regiegroep Rijsenhout, ook een aantal leden van de Haarlemmermeerse fractie van de partij waren aanwezig. De provinciale delegatie wilde graag met eigen ogen zien waarom de agrarische bestemming van verschillende verpauperde kassengebieden niet meer van deze tijd is.

LEVENSVATBAAR Er werd een bezoek gebracht aan een nu vervallen kwekerij, ooit de trots van het dorp. In de huidige tijd zijn deze kleine kwekerijen niet meer levensvatbaar. De provinciebestuurders schrokken van de aanblik die de kwekerij nu biedt.

In Rijsenhout is behoefte aan kleinschalige woningbouw, met name voor ouderen, jongeren en gezinnen. Het dorp vergrijst, de scholen en verenigingen krimpen en jongeren vertrekken omdat er voor hen geen betaalbare woonruimte beschikbaar is. Naast de bouwbeperking die landelijk wordt opgelegd vanwege Schiphol, is het standpunt van de provincie, niet bouwen in landelijk gebied, ook een sta-in-de-weg om woningen te bouwen op de stukjes grond waar nu de vervallen kassen staan.

DOEKJES Adnan Tekin, lijsttrekker van de provinciale PvdA, wond er geen doekjes om. "Dit moeten we kunnen regelen. De bestemming moet van Glastuinbouw naar Binnenstedelijk Gebied." Ook met betrekking tot het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB4) zet deze gedeputeerde zich in voor de kernen in Haarlemmermeer die hierdoor worden beperkt. 

Naast Rijsenhout is dat bijvoorbeeld ook Zwanenburg. Tekin zit regelmatig aan tafel in Den Haag, om te pleiten voor meer maatwerk. "Het kan niet zo zijn dat een bloeiende dorpsgemeenschap als Rijsenhout langzaam doodbloedt. Minister Van Nieuwenhuijsen hoeft echt niet bang te zijn dat hier duizenden woningen bijgebouwd gaan worden. Rijsenhout kan zeker zijn van de inzet van de PvdA."