• Ton Dijkstra

Schiphol en KLM positief, milieuorganisaties ontevreden

SCHIPHOL (ANP) Luchthaven Schiphol is positief op over de door het kabinet gekozen richting voor de ontwikkeling van de luchthaven na 2020. "Er komt ruimte voor gematigde groei. Dat is belangrijk voor het netwerk. Tegelijk zal de geluidsbelasting afnemen. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving", zegt Schiphol-topman Dick Benschop.

Het kabinet kiest volgens hem op basis van het Regeerakkoord voor een nieuwe aanpak, waarbij het de lusten en lasten van luchtvaart beter met elkaar in balans wil brengen. "Dat vinden we positief", aldus Benschop.

BEWIJZEN De luchthavenbaas denkt dat het zeker mogelijk is om groei gepaard te laten gaan met afnemende geluidsbelasting. "Dat zal Schiphol straks dan telkens moeten bewijzen", benadrukt hij. "Als we het een jaar niet waarmaken dan hebben we een probleem daarna."

Hoe alles precies gaat uitpakken is nog niet helemaal duidelijk. Benschop wijst erop dat komende periode nog veel van het kabinetsbesluit nader moet worden uitgewerkt.

STIMULEREN Bij Schiphol wordt volgens hem van alles gedaan om de luchtvaart verder te verduurzamen. Zo investeert het vliegveld onder meer in schonere brandstoffen. Een andere manier om overlast terug te dringen is luchtvaartmaatschappijen te stimuleren om met hun schoonste en stilste vliegtuigen te vliegen. Ook is Schiphol in gesprek met omliggende gemeenten over aanvullende maatregelen om de hinder te beperken.

Ook luchtvaartmaatschappij KLM is blij dat haar thuisbasis Schiphol vanaf 2021 mag groeien, maar vindt dat nog veel onduidelijk is over de toekomstplannen. Zo wil de luchtvaartmaatschappij snel meer informatie over het tempo waarin het kabinet het maximaal toegestane aantal vliegbewegingen verhoogt.

STILSTAND Volgens KLM is groei na jaren van stilstand hard nodig, ook om te kunnen blijven investeren in duurzaamheid. "Helaas zijn er nog wel veel vragen zoals over de precieze uitwerking en over de fasering van deze groei. Voor de bedrijfsvoering van KLM is het belangrijk deze helderheid nu ook snel te krijgen anders rollen we van de ene onzekerheid in de volgende", stelt het bedrijf in een eerste reactie.

Ondertussen zijn diverse milieuorganisaties niet te spreken over het kabinetsbesluit om Schiphol na 2020 stapsgewijs te laten groeien. Groei van de luchthaven is volgens Greenpeace, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland geen antwoord op de klimaatvraagstukken die voorliggen.

KRIMP "Als de minister echt de leefomgeving, gezondheid en het klimaat belangrijk vindt, dan komt ze uit op krimp van Schiphol", stellen de organisaties. "Je kunt de klimaatcrisis niet stoppen met onduidelijke richtlijnen en eeuwig polderen." Volgens hen moet het probleem 'bij de bron' worden aangepakt. "En dat betekent minder vluchten, niet meer."

"Het kabinet moet sturen op een absolute daling van de CO2-uitstoot", zegt Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu. "Het is de hoogste tijd dat de luchtvaartsector behandeld wordt als iedere andere sector."