• Redactie

Rijsenhout wil nu snel actie

RIJSENHOUT De dorpsraad van Rijsenhout heeft een brandbrief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad waarin wordt aangedrongen op meer daadkracht voor actie in het dorp. "Iedereen is het erover eens dat er wat gebeuren voor de leefbaarheid van het dorp", zegt dorpsraadvoorzitter Monique Damen. "Maar er gebeurt helemaal niets."

Aanleiding voor de brandbrief is een brief van het college aan de gemeenteraad dat de Ruimtelijke en Economische Visie voor Rijsenhout vertraagd is. Het stuk, dat half november klaar zou zijn en nog voor de jaarwisseling in de raad zou worden besproken, is nu pas in het eerste kwartaal van 2018 klaar.

Volgens het college komt de vertraging door de provincie Noord-Holland en LTO Glaskracht. Die zouden nog niet hebben ingestemd met de voorgenomen veranderingen in Rijsenhout.

Monique Damen is daar verbaasd over. "Je vraagt je af wie het in Rijsenhout nu eigenlijk voor het zeggen heeft: de gemeente of andere partijen. Ondernemers en inwoners hebben hun inbreng gehad in de toekomstvisie voor het dorp. Dat proces is op zich goed verlopen, maar het lijkt nu allemaal op een wassen neus.. Er gebeurt voorlopig helemaal niets. Terwijl de nood hoog is. Rijsenhout stevent af op een sociaal faillissement."

De dorpsraad heeft in de brandbrief gevraagd of de gemeente in elk geval voor de Kerstdagen kan reageren op de nieuwe onvrede in het dorp. Het is niet voor eerst dat Rijsenhout slecht te spreken is over de gemeente, want afgelopen jaar was er ook al veel onrust over de mogelijke komst van een groot transformatorstation van Tennet.

 

HAMVRAAG Dorpsraadvoorzitter Damen stelt dat het er veel op lijkt dat Rijsenhout aan het lijntje wordt gehouden. "De hamvraag is waarom in Rijsenhout niet kan wat er elders wel mogelijk is. Als ik toch zie wat er bij onze buren van Aalsmeer allemaal wordt ontwikkeld. Daar worden locaties voor kassen in sneltreinvaart omgebouwd voor woningbouw, recreatie en gebouwen. Ik gun die buren dat van harte, maar je vraag je wel af waarom het bij ons allemaal zo lang moet duren."