• Annet Tebbens aan het woord.

  Frans Tol
 • Tijdelijke stortplaats vervuilde grond.

  Frans Tol
 • Jos Bontekoe aan het woord tijdens de drukke informatieavond.

  Frans Tol
 • Er komen nog steeds nieuwe tomatenkassen bij.

  Frans Tol

Rijsenhout straalt het verzet uit van een beroemd gallisch dorp

Aanleiding om opnieuw aandacht te besteden aan Rijsenhout was de grote aandacht van de bewoners voor de informatieavond die woensdag 21 maart in dorpshuis De Reede gehouden werd. Ze waren er niet voor niets, want er speelt de laatste tijd nogal wat in dit bijzondere dorp. Op die infoavond mochten een vertegenwoordiger van de dorpsraad, van de groep Rijsenhout Zegt NEE, de Stichting Leefomgeving Rijsenhout, voetbalclub SCW, Dorpsfeest Rijsenhout en ook het Podium van Architectuur vijf minuten lang op een zeepkist hun aandachtspunten toelichten. En ook de gebiedsmanager maakte gebruik van deze gelegenheid zich voor te stellen en een en ander toe te lichten. Dat was dapper van Jos Bontekoe omdat de verhoudingen tussen de gemeente en Rijsenhout nogal op gespannen voet staan. Bontekoe benoemde Rijsenhout als een lastig, onverzettelijk, creatief dorp. Hij gaf aan dat er voor de nu gereed gekomen Ruimtelijk Visie niet minder dan 35 groepen hun zienswijze hadden ingediend. Die nieuwe Ruimtelijke Visie is te lezen op de website van de dorpsraad.

Frans Tol

De gebiedsmanager stipte grinnikend aan dat er op het Raadhuis al verwezen wordt naar een onverzettelijk Gallisch dorp: dat van Asterix en Obelix. Dat was het Franse dorp Urquy aan de kust van Normandië waar de familie van bedenker Albert Uderzo in zijn jeugd altijd op vakantie ging. En ofschoon er veel zaken spelen die een negatief beeld van Rijsenhout kunnen geven, vroegen meerdere bewoners mij er vooral niet een al te negatief verslag van te maken: "Wij zijn immers een dorp van rijkdenkende mensen." En ook Bontekoe kwam met positieve informatie: dat ging dan over het bouwplan Centurion voor het centrum: "Daar ligt het voorontwerp van klaar. Bovendien zijn wij bezig met besprekingen over de toekomst van dit dorpshuis dat aan renovatie of herbouw toe is."

BETROKKENHEID Dorpsraadvoorzitter Monique Damen ging in op die mooie bijnaam van Gallisch dorp vanwege de onverzettelijkheid van Rijsenhout: "Ik beschouw dit maar als een compliment, maar denk dat het niet zo bedoeld is. Want het vertrouwen tussen dorp en gemeente staat op een historisch dieptepunt. Daartegenover staat dat de betrokkenheid van het dorp nog nooit zo groot was. Rijsenhout is wakker en laat zich niet in slaap sussen." Zij ging in op de oorzaken van die betrokkenheid en de vertrouwensbreuk: dat zijn o.a. het afblazen van het beloofd park de Poldertuin, de plannen voor een groot trafostation, het willen dumpen van vervuilde grond, en de traagheid van inzet voor nieuwbouw. Het plan er een groot trafostation ten behoeve van Schiphol en datacentra in Hoofddorp te bouwen leidde tot de oprichting van de groep Rijsenhout Zegt NEE'

"Dat trafostation had er in januari al moeten staan, maar staat er nog niet. En er zijn interessante ontwikkelingen gaande: zo heeft de GGD belangstelling voor de situatie en reikt de TU Delft nieuwe invalshoeken aan. TenneT en Liander houden zich niet aan hun eigen beleid." Zij gaf aan dat de Regiegroep in gesprek is gekomen met het Ministerie, dat aangeeft dat een totaalplan voor Rijsenhout meer kans maakt dan allerlei losse woningbouwprojecten. "En het waren bewoners die naar de rechter stapten vanwege de komst van de tomatenkassen van Schenkeveld. Het heeft (als compensatie) een leefbaarheidsfonds van 1 miljoen euro opgeleverd. En het waren bewoners die het voor elkaar kregen om in samenwerking met de Stichting Leefomgeving Schiphol tonnen subsidie in de wacht te slepen."

VOORKEURSLOCATIE En dan de gifgrond die afkomstig is van grond van de aanleg van een busbaan op Schiphol Oost. Plan is die vervuilde grond tijdelijk te storten op een locatie naast de Geniedijk: wel in Rozenburg. Dus maar een paar meter buiten Rijsenhout: "Het waren onze bewoners die alternatieven aandroegen die provincie en gemeente niet zomaar kunnen negeren." De dorpsraad staat volgens Damen in al die gevallen naast de bewoners: "Wij weten de weg naar de gemeenteraad goed te vinden en vinden daar steun. Dat helpt ons vooruit want het leverde ons informatie op die wij van de gemeente niet kregen. Maar de vooruitgang gaat hier niet komen vanuit Hoofddorp: die komt vanuit het dorp, de bewoners, ondernemers zelf. Wij helpen daarbij een handje. (www.rijsenhout.info en www.facebook.nl/DRRijsenhout)." Annet Tebbens benadrukte op de zeepkist namens Rijsenhout Zegt NEE dat de belangen van Rijsenhout nog steeds niet serieus genomen worden door zowel TenneT/Liander als door de Gemeente. Rijsenhout Zegt NEE en Dorpsraad hebben wel een gesprek met TenneT/Liander gehad over de locatie van het trafostation. Daarin bleek de locatie 2a nabij de sportvelden van Rijsenhout nog steeds de voorkeurslocatie te zijn. Dit gesprek gaf weinig vertrouwen. Er is nog wel op 28 maart een overleg tussen TenneT/Liander, Alliander, MinEZK, MinIenW, Gemeente en Schiphol. Het verzoek van hoogleraar TU Delft Eelco de Groot om een onderzoek naar de sociale gevolgen bleek niet bespreekbaar. Bij dat gesprek stelde de gemeente zich passief op: "De gemeente gaat pas handelen als er een initiatief(aanvraag) ligt en ondertussen meekijkt in de communicatie. En die gaat (volgens de gemeente) goed."

VOORUITGANG Er stond in een krant het bericht dat de gemeente de voorkeurslocatie van TenneT steunt. Volgens Peter van Veen van Rijsenhout Zegt NEE ligt dat genuanceerder: "In officiële antwoorden van de gemeente op onze vragen meldt de gemeente dit: Wij streven naar ontwikkeling van de regio. Daarvoor is realisatie van het transformatiestation noodzakelijk. Wij hebben ons niet uitgesproken over een voorkeurslocatie, wel de gevoelens van de raad overgebracht naar TenneT en Liander. Dit heeft geleid tot extra onderzoek al heeft de gemeente geen beslissende stem in de locatiekeuze." Zou dus een geheim drankje dit dappere dorp nieuwe krachten geven? Er zal in ieder geval nog een robbertje gestoeid moeten worden. Op de zeepkist vroeg Stichting Leefomgeving Rijsenhout aan de toehoorders met initiatieven te komen hoe de geschonken miljoen te besteken. John Jansen nodigde jongeren en vrouwen zich aan te melden als lid van deze stichting: 'Er komt een nieuwe naam en we gaan goede regels afspreken. Bestedingen moeten duurzaam zijn, de sociale veiligheid bevorderen, een accent hebben op innovatie en horeca en passen in de economische visie." Voetbalclub SCW gaf op de zeepkist in ieder geval aan duurzame nieuwbouw te willen en te hopen dat zij samen met andere verenigingen en de gemeente een sporthal konden realiseren.

De Stichting Feestweek beloofde met nieuwe dingen te komen: "Wij willen feesten, volg ons dus!" Bijzonder was dat het Podium voor Architectuur dit jaar de pijlen op Rijsenhout richt. Zij trappen woensdag 4 april af met een Fotografiewedstrijd, houden woensdag 25 april een workshop/expertmeeting Urban Lab2 over Tiny Housing en landschappelijke/water voedsel kansen, plaatsen tussen 29 mei t/m 1 juni een expositie, besteden op zaterdag 2 juni aandacht aan de Dag van de Architectuur, en houden donderdag 21 juni de workshop We make the city - leven met de luchthaven. Bezoekers vertelden mij aandacht te willen voor nieuwbouw, upgrading, wakker schudden van slapend horecadorp naar gezelligheid, beter openbaar vervoer, en betere communicatie met de gemeente: "We moeten ophouden met het benoemen van nadelen, alleen gaan kijken naar wat haalbaar is. Er is hier zoveel ruimte om dingen te doen en vooral: bewoners moeten in besluiten meegenomen worden." Die bewoners kunnen dat volop door contact te zoeken met de Stichtingen die op de zeepkist hun verhaal vertelden.