Renate Jansen gehuldigd in Abbenes

Tijdens een rondrit door het dorp en bij de feestelijkheden bij de plaatselijke voetbalvereniging kreeg ze alle lof toegeworpen. De kampioene bleef er nuchter onder en deelde aan iedereen die dat wilde handtekeningen uit.