• William van Groningen op het terrein op De Pionier waar nu nog zijn bedrijf gevestigd is.

    Frans Tol

Recyclebedrijf Van Groningen verlaat De Pionier

NIEUW-VENNEP Met het tekenen van een overeenkomst voor het aankopen van de grond op De Pionier is de verhuizing van recyclebedrijf Van Groningen definitief geworden. Goed nieuws voor zowel Nieuw-Vennep als voor het bedrijf zelf, al kijkt eigenaar William van Groningen ook met weemoed terug.

"Dit besluit van het college en het tekenen van een verkoopcontract van de percelen en grond van ons recyclebedrijf op De Pionier geeft mij een dubbel gevoel. Hier is immers historie geschreven, het is een unieke plek met een uniek bedrijf dat voor ik in 2001 directeur werd door twee generaties is opgebouwd. En hier zit nu nog steeds mijn hart en ziel in. Maar ik besef ook dat ik 17 jaar bezig geweest ben met het opbouwen van een bedrijf dat de gemeente hier eigenlijk niet wil hebben."

GEBOUWEN Venneper Van Groningen benadrukt dat toen hij er in 2001 begon, er negen mensen werkten en dat er drie vrachtwagens rondreden om ijzer op te halen. "Nu werken er hier ongeveer dertig man maar op andere locaties hebben wij nog ruim zestig medewerkers in dienst. En wat de meeste mensen niet weten, is dat wij uit dat ijzer nu ongeveer maar 20 procent van onze omzet halen. De rest verdienen wij met het slopen van gebouwen."

Daarvoor bezit hij bedrijven in Leimuiden en Nunspeet en is hij voor 50 procent eigenaar van het sloopbedrijf Total Care in Finland, waarmee hij opdrachten uitvoerde in onder meer Duitsland, België en Suriname. "Wij zijn nu bezig met het slopen van het CBS-gebouw in Voorburg, een gebouw van 63 meter hoog."

REKENING Van Groningen weet nog niet waar hij met zijn Vennepse bedrijf naartoe gaat. "Geen idee, maar niet verder dan in een straal van 30 kilometer van hier. Ik heb meerdere keren meegemaakt dat ik een overeenkomst had die toch niet doorging. Dus ik ga zo’n locatie pas zoeken als het geld op mijn rekening staat, als alles bekrachtigd is door een notaris. Vanaf dat moment heb ik contractueel 2 jaar om ergens een nieuwe plek te vinden, om daar eventueel kantoren te bouwen en de panden hier af te breken. Ik zal onze eigen kantoren hier moeten afbreken en de grond schoon moeten opleveren. Er is vervuiling maar niet erg, want die grond hebben wij in 1989 al gesaneerd en toen afgedekt met vloeistofdichte vloeren."

KLACHTEN Ditmaal lijkt het besluit echt serieus. Er staan namelijk officiële bekendmakingen in het gemeenteblad én de Staatscourant van 25 juli. Daarin wordt gesproken over grond die globaal begrensd wordt door de sloot langs de Zuidtangent, een lijn net ten noorden van en evenwijdig aan de Lucas Bolsstraat, de Westerdreef en de Venneperweg tussen de rotonde met de Westerdreef en de sloot langs de Zuidtangent. Doel van de aankoop is het wegnemen van milieuhinder en kansen voor een herstructurering. Van Groningen: "Maar feitelijk krijgen wij per jaar 0 klachten over het lawaai dat wij maken. En voor een stedenbouwkundige samenhang is er voor De Pionier in het verleden nooit een duidelijke visie geweest.’

Frans Tol