• import

Raad verdeeld over gebruik vervuilde grond in Park21

HOOFDDORP De gemeenteraad is sterk verdeeld over de vraag of je voor het aanbrengen van heuvels van zo'n 4,5 meter hoog in recreatiegebied Park21 tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep licht vervuilde kunt gebruiken. Dat bleek vorige week tijdens een discussie over het bodembeheer in de polder.

De gemeente heeft zelf onvoldoende grond om de beoogde heuvels te realiseren. Daarom is het plan om daarvoor licht verontreinigde grond uit Amsterdam hiervoor te gebruiken.

Twee insprekers die voorafgaand aan de politieke discussie hun mening kwamen geven, waren daar in elk geval niet mee eens. Voorzitter Marcel Klein van de Dorpsraad Nieuw-Vennep stelde dat je niet moet willen dat je vervuilde grond verwerkt in een recreatiegebied. De dorpsraad maakt zich zorgen, aldus Klein, en hijzelf ook als zijn kinderen gaan spelen in de speeltuin bij de klimtoren.

De dorpsraadvoorzitter riep de gemeenteraad op nog eens goed na te denken over het plan. “Maak vooral een zorgvuldige keuze”, zei Marcel Klein die aanvoerde dat er ook alternatieven zijn te bedenken.

Bestuurder Ton van Schie van afdeling Haarlemmermeer van LTO Noord bracht onder woorden wat die alternatieven kunnen zijn. Volgens hem is het helemaal niet nodig dat er heuvels van 4,5 meter komen. Een heuvel van hooguit 2 meter is ook prima en dan is er vermoedelijk helemaal geen verontreinigde grond nodig, aldus Van Schie.

Sommige fracties hadden wel oren naar een alternatief. Met name de oppositiepartijen hadden niet zo veel vertrouwen in de aanvoer van lichtvervuilde grond uit Amsterdam. CDA-raadslid Dick Blom stelde dat de gemeente zich moet bezinnen op de plannen voor Park21.

Ook fractieassistent Piet Schouten van GroenLinks was niet enthousiast over het plan. Hij vond het niet goed dat de gemeente 'op Marktplaats' grond afneemt die buurgemeente Amsterdam liever kwijt dan rijk is.

De coalitiepartijen steunden daarentegen de voorgenomen operatie van het college. Ze stelden dat er onterecht een verkeerd beeld wordt neergezet en dat de grondophoging in Park21 beslist geen risico is voor de volksgezondheid.

Die boodschap is afgelopen weken ook uitgedragen door gronddeskundigen tijdens meerdere informatiebijeenkomsten. HAP-raadslid Ron Heimerikx raadde het college deze informatie ook te delen met belangstellende inwoners, zodat de onrust mogelijk kan worden getemperd. Wethouder John Nederstigt van Park21 vond dat een goed idee.