• Tennet en Liander willen aan de rand van Rijsenhout een transformatorstation bouwen.

    Eigen foto

Raad: geen gesprek Tennet

HOOFDDORP De gemeenteraad heeft er geen behoefte aan om te gaan praten met Tennet en Liander over het beoogde transformatorstation bij Rijsenhout. Dat heeft de raad deze week in een brief aan beide bedrijven laten weten. Tennet en Liander hadden de leden van de gemeenteraad kort geleden uitgenodigd om te komen praten over het plan van beide energiebedrijven om nabij Rijsenhout een nieuw transformatorstation te bouwen. Zo'n voorziening is volgens de beide bedrijven hard nodig, omdat er steeds meer vraag naar stroom is in de Randstad.

Frits Verhagen

Inwoners van Rijsenhout zijn echter faliekant tegen de locatie die Tennet en Liander voor ogen hebben: naast de sportvelden aan de rand van het dorp. Volgens de Rijsenhouters schaadt een reusachtig trafostation de leefbaarheid in het dorp. Er werd een actiecomité in het leven geroepen die de protesten van het dorp coördineert. De boze dorpsbewoners kregen vorig jaar unaniem steun van de gemeenteraad. Ook de politiek was en is van mening dat het dorp Rijsenhout moet worden gespaard.

In opdracht van de gemeente en de provincie Noord-Holland is onderzoek gedaan of er geen alternatief denkbaar is. Dat onderzoek heeft aangetoond dat het trafostation ook verder weg van Rijsenhout kan komen: nabij de Geniedijk.

Tennet en Liander zijn bereid om die optie te onderzoeken, maar houden ook vast aan de oorspronkelijke variant. Ze willen daarover in gesprek met de dorpsraad van Rijsenhout, het actiecomité in het dorp, het college van burgemeester en wethouders en dus ook de gemeenteraad.

Die raad voelt er echter weinig voor om met Tennet en Liander te gaan overleggen. "De raadsfracties zijn van mening dat de raad zijn controlerende taak het beste kan vervullen door u in gesprek te doen gaan met het college van burgemeester en wethouders", zo staat in een brief aan de twee bedrijven.

Leden van vrijwel alle fracties hebben dinsdag besloten om de brief naar Tennet en Liander te sturen. Dat neemt niet weg dat het politieke partijen vrij staat om met beide bedrijven te praten. Sommige fracties hebben al aangegeven dat zij dat inderdaad van plan zijn.