• Frans Tol

Problemen met de riolering op Spoorzicht in Nieuw-Vennep

NIEUW-VENNEP Frank Langenkamp moest onlangs met zijn autobedrijf Langekamp & Van Steen verhuizen van de Zuiderdreef naar een nieuw onderkomen. " Wij moesten weg van de Zuiderdreef omdat de eigenaren van de grond waarop ons bedrijf stond op die plek woningen willen laten bouwen. Wij zitten nu als autobedrijf naar tevredenheid in een nieuw pand Luzernestraat 44, maar zijn daar op een raar probleem gestuit. De afvoer van de riolering blijkt niet te zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. Daarom lopen de afvoerbuizen vol en moeten wij die om de paar maanden laten doorspuiten."

Langekamp heeft voor een oplossing het heft maar in handen genomen, omdat hij zag dat al zijn buren die er al langer zitten het vragen om een oplossing daarvoor beu geworden bleken te zijn. Al hun protesten bleken immers op niets uit te lopen.

"De terreinen op Spoorzicht-Noord zijn ooit aangelegd door het bedrijf Queenspark. Het blijkt dat zij de laatste anderhalve meter naar de riolering niet hebben laten aanleggen zodat er dus geen aansluiting is op de gemeentelijke riolering. Misschien zelfs dat Queenspark het hele systeem niet goed aangelegd heeft. Maar Queenspark is failliet gegaan. Dus bij wie moeten wij nu zijn voor een oplossing?" 

MIDDELEEUWEN Het antwoord hierop blijkt nog niet zo makkelijk. "De gemeente verwijst naar de curator, omdat het niet de grond van de gemeente is. Maar een curator is niet aangesteld om geld uit te geven. Die moet integendeel nog zoveel mogelijk binnenhalen. Dus vroeg of laat komt het probleem toch op het bord van de gemeente te liggen. En die kan ons toch niet in de kou laten staan. Riolering moet er toch zijn: we leven hier op het bedrijventerrein immers niet in de Middeleeuwen." 

Langenkamp wijst er op dat er wel pijpleidingen liggen en dat iedereen van de ongeveer dertig bedrijven op Spoorzicht-Noord gewoon normaal naar het toilet kan. "Dat gaat dan een tijd goed tot de pijpen vol zitten en doorgespoten moet worden. Dat was voorheen zo'n twee keer per jaar, maar omdat er meer bedrijven gekomen zijn is dat nu al om de paar maanden."

BEZOEK De garagehouder op Spoorzicht-Noord heeft wel al gedaan gekregen dat er vorige week donderdag bezoek kwam van gebiedsmanager Maarten Treep, en Marcel Leek van het gebiedsmanagement, OVHZ-voorzitter Ben Perdaan en Birgit Cramer van het bestuur van het bedrijventerrein Spoorzicht. 'Ik hoop dus dat onze vraag naar een redelijk werkende riolering nu goed is overgekomen en denk dat de gemeente dit vroeg of laat toch zal gaan oplossen. Want dat voortdurend leegpompen van de rioleringsbuizen begint voor ons een vervelende en dure zaak te worden en bij Queenspark hoeven wij echt niet meer aan te kloppen."