• Wijkagent Ton Wijsman wil bereikbaar zijn voor de dorpelingen.

    Frans Tol

Pop-uppolitiebureau in lege winkel in Symfonie

NIEUW-VENNEP Het politiebureau van Nieuw-Vennep is sinds juli 2018 al officieel gesloten. Hierdoor worden volgens wijkagent Ton Wijsman de contactmomenten tussen de inwoners en de wijkagenten behoorlijk beperkt. Zijn behoefte aan meer contact heeft 1 juli geleid tot het openen van pop-upbureau in een toch leegstaande winkelruimte in winkelcentrum De Symfonie.

"Tijdens de surveillance te voet of op de fiets is gebleken dat er toch behoefte is aan dat persoonlijk contact. Deels door mijn persoonlijke interesse in de mens, deels door de taakstelling als wijkagent. Wijkagenten hebben een ruime algemene politie-ervaring en zijn de belangrijkste schakel tussen de politie en de buurt. Zij bestrijden criminaliteit, zijn door hun veelvuldige aanwezigheid de ogen en oren van de wijk waarvan zij veel kennis hebben: inclusief de incidenten en criminaliteitstrends. Zij hoeven niet alle problemen op te lossen maar kennen de contactpersonen binnen instanties en instellingen die gericht die problemen wel kunnen oplossen. Wijkagenten hebben ook kennis van jongerengroepen die overlast veroorzaken. Bovendien kennen wijkagenten verkeersgevaarlijke situaties: daarom kunnen zij aan verbetering daarvan werken."

VEILIGHEID Het is een algemene schets waarmee Wijsman wel duidelijk maakt dat hoe beter de wijkagent zijn buurt kent, hij ook meer kan doen aan de algemene veiligheid. "Want de benodigde informatie moet wel uit de wijk zelf komen. Als er dus iets bijzonders gebeurt, hoop ik dat de bewoners de wijkagent zullen informeren. Zo help je daarmee de buurt leuk en veilig te houden. Die informatie kan doorgegeven worden via 0900- 8844, via www.politie.nl of via persoonlijk contact."

Het initiatief van Wijsman om centraal in het dorp een pop-upbureau te willen openen, kon ook alleen maar lukken door mooi en fijn contact met de beheerder/manager van winkelcentrum de Symfonie. "Dit winkelcentrum is de ideale plek om met mensen in contact te komen. Daarnaast is er regelmatig contact met de winkeliers en geeft dit pop-up bureau van de wijkagent in het voormalige pand van Beter Horen (naast Zeeman en Bruna) een gevoel van veiligheid in het winkelcentrum."

BEREIKBAAR Wijsman wil bereikbaar zijn voor de dorpelingen. "En dan liefst via oogcontact!" Hij wil ook sturend zijn. "Direct bekeuren hoeft niet. Ik wil praten met iedereen, maar hoef niet direct met iedereen vriendjes te zijn. Er zijn natuurlijk grenzen. In dit pand kan men vragen komen stellen, informatie inwinnen of natuurlijk gewoon kennis komen maken met de wijkagent."

Probleem bij de politie was dat enkele wijkagenten met pensioen gingen. "Daardoor was er een onderbezetting. Maar na de schoolvakantie zijn die vacatures weer opgevuld. Zowel in het oude dorp als in Getsewoud. En ook in de omliggende dorpen. Voorlopig hoop ik dus minimaal een dag in de week hier aanwezig te zijn. Na de vakantieperiode zal Stefan Jansen regelmatig als tweede wijkagent in het winkelcentrum aanwezig zijn."

Frans Tol