• Perdaan wil out-of-the-box denken om zijn dorp Nieuw-Vennep meer op de kaart te zetten, zoals de plannen voor een Venneper Dome.

    Frans Tol

Ondernemersvoorzitter Perdaan: 'Nieuw-Vennep een zelfstandige gemeente'

NIEUW-VENNEP Ben Perdaan is twee jaar voorzitter van de Nieuw-Vennepse ondernemersvereniging OVHZ. "Misschien is een eigen gemeentebestuur voor Zuidelijk Haarlemmermeer de beste oplossing," stelt hij.

In zijn kapsalon aan de Hoofdweg meldt hij trots dat hij een van zijn doelstellingen inmiddels bereikt heeft. De OVHZ is in die tijd gegroeid van 200 naar 280 leden: "Mijn doelstelling is te groeien naar 300 leden. Daar zijn wij nu bijna en dat aantal gaan wij in 2020 beslist halen." Succes omdat hij van mening is dat ondernemers samen veel sterker staan en omdat de OVHZ met nieuwe initiatieven een streven heeft van out-of-the-box denken om zijn dorp Nieuw-Vennep meer op de kaart te zetten: "Een van die dingen is het ontwerp Venneper Dome. Ontworpen met de intentie om iedereen wakker te schudden want als je anders naar dingen gaat kijken zie je ineens ook andere mogelijkheden."

Vervolgens gebeurt er weer niets

OMSLAGPUNT Een dag na dit interview moet Perdaan een toespraak houden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de OVHZ bij de Rustende Jager: "Daar begin ik allereerst met een terugblik op het afgelopen jaar. Daarbij gaat het over de maandelijkse bedrijfsbezoeken, de netwerkbijeenkomsten en businessborrels en het succesvolle Haarlemmermeerse Ondernemerscongres dat in oktober plaatsvond en dat wij mochten organiseren. Met sprekers uit eigen gelederen zoals commissaris van de koning Arthur van Dijk en wethouder Marja Ruigrok. En natuurlijk ga ik het dan hebben over de bezoeken die voor 2020 op de planning staan. Maar als tweede hoofdlijn ga ik het dan hebben over onze belangrijke belangenbehartiging."

"De OVHZ staat stevig in de maatschappij met werkgroepen die een eigen aandachtsterrein hebben. En dat is hard nodig want met een centrum dat ruim 30 jaar braak ligt moeten wij en andere organisaties er toch voor gaan zorgen dat er een omslagpunt komt. Anders blijven we op dezelfde manier doormodderen. Gemeentelijke verkiezingen zijn leuk, dan komt er om de vier jaar een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. Die komen dan weer op de fiets langs en tonen zich elke vier jaar weer geschokt over hoe bepaalde delen van Nieuw-Vennep erbij liggen. Maar vervolgens gebeurt er weer niets. Kijk het gaat soms inderdaad om complexe zaken die door projectontwikkelaars opgelost zouden moeten kunnen worden. Maar de gemeente is steeds meer een partij daarin en moet zich eens verantwoordelijk gaan voelen."

VENNEPER DOME Een fantasie van de OVHZ met als basis een getekende schets van de toekomst van Nieuw Vennep in 2025 als kloppende watersporthart. In de folder met uitleg staat dat de OVHZ het zat is! "Ons prachtige centrum, op een unieke locatie aan het water gelegen, maakt allerminst een gastvrije indruk. Wij zijn uniek, maar dragen dat niet uit. Tijd dus om constructief drastische maatregelen te nemen. Daarom zijn wij in gesprek gegaan met de buitenlandse investeerder Flow Invest NV en de commissie Erfgoed Haarlemmermeer. Samen is er een plan bedacht waarin alle mogelijkheden die zich aanbieden in kaart zijn gebracht. Met als resultaat een kern waar wij samen groot mee gaan worden, waar wij alle inwoners van Haarlemmermeer samen kunnen brengen, waar wij trots op kunnen zijn en ondernemen weer een feestje gaat worden." Ben Perdaan benadrukt dat er ook duidelijk in staat dat starre grondeigenaren kunnen kiezen: ofwel meegaan met de ontwikkelingen of onteigend te worden: "Kijk, democratie is een prachtige bestuursvorm maar soms zit het eindeloos polderen – omdat iedere stem gehoord moet worden – initiatieven duidelijk in de weg. Maar we zijn hier wel een heel mooi maatschappelijk betrokken dorp dat het koesteren waard is. Ontwikkelaars moeten met plannen komen maar wij mogen toch van de gemeente wel eisen dat er in het gemeentehuis oplossingsgericht meegedacht wordt. Ambtelijke molens malen langzaam maar de gemeente moet echt sturing gaan geven aan de richting, aan wat bijvoorbeeld wel en niet mag."

Het verstrekken van de benodigde vergunning liet 11 manden op zich wachten 

NIEUWE KOM Zo moeten er bijvoorbeeld oplossingen komen voor de invulling van de Nieuwe Kom, de omschakeling van bedrijventerrein de Pionier en het Bols-terrein naar woningbouw, de invulling van Getsewoud-West, de aansluiting op het riool van het Noordelijk deel van bedrijventerrein Spoorzicht en woningbouw op de hoek Zuiderdreef / Hoofdweg.

Hij geeft een voorbeeld: "Er was een leegstaand pand waar slechts één iemand belangstelling voor had. Duidelijk een mooie oplossing. Maar het verstrekken van de benodigde vergunning liet 11 manden op zich wachten. Belachelijk toch!"

DRUK UITOEFENEN Perdaan wil dat er door ondernemers een grotere druk op het gemeentebestuur uitgeoefend wordt: "Misschien is een eigen gemeentebestuur voor Zuidelijk Haarlemmermeer met Nieuw-Vennep als hoofdkern niet alleen een mooie, maar ook de beste oplossing. Maar ondertussen is de georganiseerde kern van winkeliers te smal. Er zijn nog teveel winkeliers die achterover leunen, die het wel mooi vinden, die 's morgens van buiten naar Nieuw-Vennep komen en tegen de avond het dorp weer verlaten. Die missen dus die belangrijke betrokkenheid. Maar wij moeten elkaar steunen. Er is nu teveel wat jammer is in dit dorp. Neem nou de Venneperstraat! Daar kun je samen wat van maken. Die ondernemers kunnen een voorbeeld nemen aan de winkeliers van wat vroeger Plein 7 heette, die doen het goed. Zeker is wel dat het de Symfonie, Vennepertstraat, Venneperhof en Plein 7 ontbreekt aan voldoende zichtbaarheid als winkelcentrum."

BIJSTELLEN Er komt langzamerhand zicht op de omschakeling van De Pionier van bedrijventerrein naar woningbouw: "Veel stukken zijn daar al aangekocht voor woningbouw, maar wij vinden wel dat de ondernemers die daar weg moeten aandacht verdienen. Die moeten immers mogelijkheden krijgen om elders door te gaan. Dat toont als aandachstpunt de sociaal economische belangenbehartiging en de grote betrokkenheid van de OVHZ!" Ben Perdaan is blij met bemiddelaar Sonja Olthuis voor het centrum: "Echt, ondernemers doen individueel veel, maar zij moeten ook aan tafel met de gemeente. Die is steeds meer partij en moet in het maatschappelijk belang de boel vlot trekken. Omdat het daar complex is, helpt het dat er nu al minder eigenaren zijn. Jammer is wel dat het bouwen van het geplande Marktgebouw stil is komen liggen omdat de projectontwikkelaar het benodigde geld niet bij elkaar krijgt. Ja, alles draait eigenlijk om geld. De gemeente moet dus haar financiële eisen bijstellen."

Frans Tol