• Sporten is gezond en dat wil de raad graag faciliteren.

    Archieffoto

Meer plekken in Haarlemmermeer om te bewegen

HAARLEMMERMEER Er komen in Haarlemmermeer meer plekken in de openbare ruimte om je lichaam eens lekker los te gooien. Bewegen is gezond, zei wethouder Mieke Booij van Zorg en Welzijn, onlangs bij de presentatie van de gemeentebegroting. Daarom wil de gemeente inwoners extra gaan faciliteren om bewegen ook echt te gaan doen.

Er is op dit moment al op diverse locaties de mogelijkheid om te sporten of te joggen, maar het kan het college dus niet genoeg zijn.

Wethouder Booij komt later dit jaar ook met een voorstel voor een nieuw woonbeleid. Dit beleid is nu druk in de maak met inspraak van de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) en de participatieraad.

Booij is optimistisch dat de rijksoverheid ook tot de conclusie komt dat Den Haag met meer geld over de brug komt om mensen die afhankelijk zijn van zorg financieel te helpen. Op dit moment is het rijksbudget niet genoeg om alle kosten te kunnen betalen. Met name in de jeugdzorg is er een tekort. Wethouder Booij zegt dat het college zich blijft inzetten om mensen te helpen die dat ook daadwerkelijk nodig hebben.