• Archief BDU

Forza! wil handhaving boerkaverbod

HAARLEMMERMEER De fractie van Forza! heeft naar aanleiding van de invoering van het verbod op gezichtsbedekkende kleding (oftewel het boerkaverbod) zorgen over de handhaving van dit verbod. Dit blijkt uit een reeks van schriftelijke vragen die de partij aan het college van Haarlemmermeer heeft gesteld.

De fractie van Forza! hekelt de houding van bijvoorbeeld ziekenhuizen en vervoersmaatschappijen die hebben aangegeven de wet niet te zullen handhaven. Ook de politie zou geen enkele prioriteit willen geven aan de handhaving van het boerkaverbod.
De fractie van Forza! wil van het college weten of zij instellingen en organisaties die geen uitvoering willen geven aan de nieuwe wet wil aanspreken en desnoods sanctioneren wanneer zij voornemens zijn de wet nog steeds niet te zullen uitvoeren. Ook wil Forza! weten hoe de gemeente zelf het verbod op gezichtsbedekkende kleding wil gaan handhaven.

SCHIPHOL Forza! wil dat het college met het bestuur van de Vervoersregio Amsterdam afspraken gaat maken over de handhaving van het verbod op gezichtsbedekkende kleding. Dit geldt ook voor Schiphol. Het is nog onduidelijk of Schiphol ook onder de wet valt waar het verboden is om met gezichtsbedekkende kleding rond te lopen. Volgens Forza! is het vanwege de hoge veiligheidsrisico's van Schiphol juist van belang dat hier de wet ook gaat gelden.

SPEELTUINEN De fractie van Forza! wil dat ook in speeltuinen in de gemeente een verbod komt op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. In de nieuwe wet die op 1 augustus is ingegaan wordt niet gesproken over speeltuinen. Forza! wil dat het college gaat nadenken over een artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente die een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in speeltuinen mogelijk maakt.
Volgens fractievoorzitter Paul Meijer zouden speeltuinen ook gevrijwaard dienen te blijven van mensen die gezichtsbedenkende kleding dragen. "Kinderen moeten veilig kunnen spelen. Mensen die zich onherkenbaar hebben gemaakt zien er voor kinderen en voor hun ouders eng en griezelig uit. Daarnaast weet je als ouder niet wie er in een zo een boerka zit. Dat kan ook een man zijn met hele foute bedoelingen".