• ANP Foto

Plan voor honderden nieuwe woningen in Hoofddorp

HOOFDDORP De gemeente heeft met particuliere partijen een intentieverklaring getekend voor de bouw van honderden nieuwe woningen in Hoofddorp. Wethouders Jurgen Nobel en Mieke Booij van Wonen en Bouwen toonden zich deze week tevreden over de plannen, omdat het belangrijkste motto van dit college immers 'Bouwen, bouwen en nog eens bouwen' is.

In het zogeheten Rooseveltpark in de zuidrand van Hoofddorp moeten volgens planning 330 woningen komen, waarvan 100 in de sociale huursector. Het gaat uitsluitend om appartementen. Tien procent wordt gebouwd in de zogeheten middenhuur. Volgens wethouder Nobel worden de appartementen bijna-energieneutraal (BEN) opgeleverd.

HOOGBOUW In Hoofddorp-Noord komen op de vroegere locatie van de AM Groep aan de Hoofdweg ook honderden nieuwe huizen. Het precieze aantal staat nog niet vast, maar wel is al duidelijk dat er ook veel hoogbouw komt. Het gaat om een gebied van in totaal 3,7 hectare, dat eerst door Evast Vastgoed zou worden ontwikkeld.

Door de komst van de nieuwbouw is er straks geen plek meer voor de Voedselbank in Hoofddorp-Noord. Volgens wethouder Booij is er inmiddels een nieuwe plek gevonden voor deze organisatie en staat een verhuizing voor de deur. De plannen voor deze locatie maken deel uit van de ambitie om snel meer woningen te realiseren in de gemeente.

NIEUW BESTEMMINGSPLAN Wat het college betreft gaat de bouw van de woningen snel beginnen. Dat hangt echter af van het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan.