Pinapparaat draagt bij aan mooie opbrengst voor Hersenstichting

NIEUW-VENNEP De collecte voor de Hersenstichting, eerder dit jaar heeft in Nieuw-Vennep 3683,84 euro bijeen gebracht voor mensen met een hersenaandoening.

In Getsewoud-Zuid is dit jaar door acht collectanten gecollecteerd. Zij deden mee met de proef van digitale collectebussen 2.0, met pinapparaat. Dat bleek een succes, veel mensen hebben vaak geen kleingeld in huis en door de pinbussen konden ze toch hun bijdrage geven.

De opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.

Iedereen die de collectant heeft gemist, kan nog geld overmaken op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 ten name van Hersenstichting, Den Haag. Meer informatie: www.hersenstichting.nl.