• Moeten er straks in Getsewoud West nog wel nieuwe winkels komen?

    Frans Tol

Pauze wijkraad Getsewoud om 'eigen rol te bekijken'

NIEUW-VENNEP Wie nieuwsgierig is naar wat de wijkraad Getsewoud op de website heeft te melden, wordt direct doorgestuurd naar de website van het Activiteiten Team van Getsewoud. "Het lijkt daarom inderdaad dat de wijkraad heeft opgehouden te bestaan", beseft Monique Beelt. "Dat is nog niet zo, dat is gewoon een technische fout."

Desalniettemin heeft de wijkraad wel een pauze genomen. "Om eens rustig met een helikopterview ons werk te bekijken", legt Beelt uit, die wel benadrukt dat het Activiteiten Team gewoon doorgaat met het organiseren van activiteiten.

BELANGSTELLING De wijk Getsewoud bestaat 20 jaar. In die tijd zijn de verhoudingen met de gemeente verandert en is de wijk volwassen geworden. Beelt stelt het duidelijk. "In een nieuwe wijk is de belangstelling van een wijkraad vooral gericht op de inrichting, de invulling van het groen, speelplekken voor kinderen, verbindingen van het openbaar vervoer, het winkelbestand. Als nieuwe bewoner wil je toch dat zo’n nieuwe wijk jou goed gaat passen, dat het leven er aangenaam is, dat de inrichting wordt uitgevoerd zoals bedoeld"

Maar de wijkraadsleden zijn wel allemaal vrijwilligers die er een heleboel tijd in steken om het voor iedereen aangenaam wonen te maken. "Onze vertegenwoordiging moet eerlijk zijn zonder eigenbelang maar met het algemeen belang voorop. Maar wat is de rol van een wijkraad nog als alles ingevuld is? Hoe belangrijk is de rol van onze wijkraad nog in 2020?"

SIGNALEREN Er is een wijkplatform waarin de wijkraad en het activiteitenteam nog een rol spelen. "Onze belangrijkste taak is het signaleren van zaken die beter kunnen. Hoe vul je de wensen van de bewoners in zonder dat er problemen komen? Ik bedoel, iedereen wil bijvoorbeeld dat er speelplekken voor de kinderen zijn, maar die mogen dan niet voor de eigen deur. Ook is het weghalen van speelplekken voor de allerkleinsten niet reëel, de jeugd groeit wel op maar er blijven nog steeds kleintjes geboren worden."

Voor Beelt is bruggen slaan een belangrijke opgave. "Maar ook de gemeente verandert. Er is veel participatie, maar die lijkt wel vaak op schijnparticipatie. En vanwege alle veranderingen moeten wij binnenkort eerst eens goed met de gemeente om de tafel omdat wij voor de komende tijd willen weten wat onze rol in het geheel zinvol kan houden. We doen dus nu even een stapje terug en gaan in de ruststand."

JONGE MENSEN En wat verdere veranderingen betreft: "Het zou ook goed zijn als zich nu nieuwe jonge mensen zouden aanmelden voor de wijkraad en het activiteitenteam. Een nieuwe generatie met een nieuwe kijk op communicatie en participatie, en op vermaak."

Beelt geeft nog wel een signaal af. "Jammer is dat gemeente zoveel geld vraagt voor de vergunningen van onze activiteiten." Aandacht heeft ook het onderhoud van de Venneperhout. "Maar nu gaan wij ons voorlopig even bezinnen over het werk wat wij doen en hoe wij dat in de toekomst nog zinvol kunnen invullen. De wijkraad Getsewoud bestaat dus nog wel maar zoekt naar een nieuwe balans. Vergeet ook niet dat Getsewoud West er straks aan gaat komen."

Frans Tol