• Jos van Rooijen
  • Mieke Beljaars Verkaik is teleurgesteld in de gemeente.

    Jos van Rooijen

Paardencentrum gehinderd door plannen Park21

NIEUW-VENNEP Facebook gebruiken om haar kritiek en teleurstelling te uiten omdat het maar niet lijkt te lukken om het uitbreidingsplan voor haar Meers Paarden Centrum te realiseren, heeft niet haar voorkeur. Maar nu Mieke Beljaars Verkaik er toch voor gekozen heeft, weet ze zich inmiddels verzekerd van honderden steunbetuigingen. Ze is blij met die morele steun, maar liever krijgt ze groen licht voor haar plan.

Trots en teleurstelling. Het is de door haar zelf gekozen titel boven een verhaal dat ze enkele maanden geleden op de Facebook-pagina plaatste van het al bijna 16 jaar aan de IJweg gevestigd Meers Paarden Centrum, kortweg MPC.

ACTIVITEITEN Ze schreef het verhaal niet van harte. Liever heeft Mieke het over de paarden, de prestaties van de ruiters, de vele activiteiten die georganiseerd worden, het plezier dat de mensen beleven aan hun hobby en over het harde werken van het team waardoor het MPC kan doen wat er nu al gedaan kan worden. Dat is al heel veel, dankzij de inzet van velen weet ze en dat is ook precies de reden waarom ze dat woordje 'trots' boven het verhaal zette.

Maar er staat ook 'teleurgesteld' en dat heeft alles te maken met de ontwikkelingen van vooral de laatste 2 jaar. Toen Mieke met haar paarden verhuisde naar de huidige locatie, werd het Meers Paarden Centrum gebouwd op basis van een vergunning. Alleen: niet het hele plan werd gerealiseerd, maar wel het grootste deel. "Met in het achterhoofd dat we dat ontbrekende deel altijd nog zouden kunnen doen", laat Mieke vervolgens weten.

GROEPSHUISVESTING Dat moment was enkele jaren geleden. Passend in de wensen (en ook wel verplichtingen) van dat moment werd ingezet op meer groepshuisvesting voor de pony's en grotere boxen voor het welzijn voor de paarden. En meer quarantaineboxen binnen het bedrijf zodat de nieuwe of zieke paarden beter apart gezet kunnen worden. En meer paddocks zodat alle manege pony's en paarden elke dag een paar uur buiten kunnen staan zodra het weideseizoen over is.

Er leek geen vuiltje aan de lucht, ware het niet dat de gemeente inmiddels het plan voor Park21 had aangenomen en dat nieuwe ontwikkelingen in het gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep moeten voldoen aan de inrichtingswensen die horen bij Park21. Voor het MPC zou dat onder meer betekenen dat de huidige afrastering van de paddocks (wit lint) vervangen moet worden door haagjes. Dat er aan de zijkant een brede bomenrij geplant moet worden. En aan de straatkant moeten bloesemdragende bomen komen zodat het bedrijf daar achter verdwijnt.

VERLIEZEN Volgens Mieke stuk voor stuk onpraktische eisen, want paarden houd je niet tegen met haagjes. "En we verliezen daardoor het overzicht over de paddocks. Op die 10 meter brede strook die wij pachten van de gemeente moeten wij op onze kosten bomen planten die we vervolgens ook nog moeten onderhouden. Hierdoor verdwijnt er veel grasland. In het kader van het dierenwelzijn zou het beter zijn om her en der bomen in het land te zetten voor schaduw tijdens warme zomerdagen."

Die voorwaarden van de gemeente geven Mieke voldoende reden om van teleurstelling te spreken. Mede omdat ze ervaart dat haar wensen onbespreekbaar zijn en dat realisatie van het uitbreidingsplan verder weg is dan ooit. De gemeente heeft laten weten 'dat partijen met elkaar in gesprek zijn en dat er een inpassingstraject is begonnen'.

NIET GELUISTERD "De gemeente zegt wel dat ze met ons in gesprek is, maar er is geen gesprek", zo vindt Mieke. "Er wordt namelijk niet geluisterd. Die situatie duurt nu al 2 jaar en ik vermoed dat we er niet uit gaan komen. Want ook het zogeheten inpassingsplan waar de gemeente mee komt, gaat alleen maar uit van inpassing volgens de regels van Park21. Er wordt dus niets gedaan met onze wensen." Ze is wel heel blij met alle reacties op haar verhaal. "Dat is echt een steun in de rug."

Jos van Rooijen