• D. Kunz

Vluchtelingen krijgen in Haarlemmermeer geen voorrang meer bij toewijzen woning

HAARLEMMERMEER Vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zogeheten statushouders, krijgen in Haarlemmermeer niet langer voorrang bij het toewijzen van een sociale huurwoning. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de gemeentelijke huisvestingsverordening daarvoor te wijzigen.

In een toelichting op de beslissing zei wethouder Mieke Booij van Wonen deze week tijdens het persuurtje dat 'andere groepen woningzoekenden net zo veel recht hebben op een woning als statushouders'. Het veranderen van de regels was ook opgenomen in het coalitieakkoord van VVD, HAP, CDA en PvdA.

VOORRANGSREGELING Voorwaarde is wel dat de gemeenteraad akkoord gaat met het schrappen van de voorrangsregeling. Dat lijkt een formaliteit, want de kwestie was onderdeel van de verkiezingsdebatten voor de gemeenteraadsverkiezingen van november vorig jaar. Toen bleek dat met name VVD en HAP er voorstander van waren om de voorkeursbehandeling van statushouders te beëindigen. Voor die tijd maakte vooral Forza! Haarlemmermeer zich sterk voor het stopzetten van de regeling.

FLEXWONINGEN Wethouder Booij benadrukte dat de gemeente wel verplicht blijft om statushouders huisvesting aan te bieden. Op dit moment is er geen achterstand. Gedacht wordt om zogeheten flexwoningen in te zetten voor onderdak van statushouders. Die flexwoningen zijn ook uiterst geschikt voor jongeren.

Wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw zei dat het college wel een aantal plekken op het oog heeft waar die flexwoningen zouden kunnen komen. Hij wilde niet zeggen om welke locaties het gaat.