• Een beoogd kunstwerk in Park 21.

    Eigen foto

Ontwikkeling Park21 loopt nieuwe vertraging op

HAARLEMMERMEER De verdere ontwikkeling van Park21 tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep loopt nieuwe vertraging op door onder meer onzekerheid over de stikstofcrisis. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders geantwoord op schriftelijke vragen van het CDA.

CDA-raadslid Erik van der Peet had de vragen gesteld, omdat er onzekere factoren zijn over de voortgang van het project. Dat gaat onder meer over de stikstofcrisis, waardoor grootschalige activiteiten opeens ter discussie staan.

Het college geeft toe dat de ontwikkeling wordt vertraagd, omdat nog onduidelijk is hoe met de stikstofcrisis moet worden omgegaan. Er kunnen pas spijkers met koppen worden geslagen als de rijksoverheid met duidelijke grenzen komt wat wel en niet kan.

Het milieueffectrapport voor de realisatie van het recreatiegebied kan ook nog niet worden afgerond, omdat dit ook afhankelijk is van de stikstofdiscussie. B en W verwachten dat het rapport in het tweede kwartaal van het nieuwe jaar wel kan worden gepresenteerd.

De discussie over met PFAS vervuilde grond heeft geen invloed op Park21, zegt het college. De gemeente gebruikt nu al een norm die strenger is dan de rijksoverheid aanhoudt.

De onzekerheid over de aanleg van de Duinpolderweg is weer wel een belangrijke spelbreker bij het project. Om alle verwachte bezoekers van Park21 te kunnen verwerken is verdubbeling van de Nieuwe Bennebroekerweg een noodzaak. Zo lang daar geen duidelijkheid over is, is uitvoering van de plannen niet mogelijk, zo stellen B en W.

In Park21 is een groot themapark voorzien, Holland World. Daar worden duizenden bezoekers verwacht. De initiatiefnemer heeft al aangegeven zich te willen terugtrekken, omdat het vreselijk lang duurt voordat hij groen licht krijgt.