• Pixabay.com

Haarlemmermeer wil garanties van AEB over afvalverwerking

HAARLEMMERMEER De gemeente Haarlemmermeer heeft bij de gemeente Amsterdam aangedrongen op het nakomen van de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het verwerken van restafval door het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB). 

Het is momenteel goed mis bij het AEB. De hoofdstedelijke afvalverwerker zette begin juli vier van de zes ovens uit, omdat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Door grote financiële problemen is teveel bezuinigd op de onderhoudskosten. 

AFHANKELIJK Met nog maar een derde van de capaciteit in bedrijf dreigde echter niet alleen in Amsterdam een probleem, maar ook in veel andere plaatsen, waaronder de gemeente Haarlemmermeer. Die zijn voor de verwerking van het restafval namelijk afhankelijk van de verbrandingsovens in Amsterdam. In Haarlemmermeer wordt het afval weliswaar opgehaald door Meerlanden, maar dat vervoert al het restafval direct naar Amsterdam waar het verwerkt wordt.

De gemeente Amsterdam heeft aan haar inwoners inmiddels toegezegd dat het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval en de warmtelevering op korte en lange termijn wordt gegarandeerd. Het college van Haarlemmermeer heeft er samen met de gemeenten Aalsmeer, Heemstede, Bloemendaal en Diemen bij de gemeente Amsterdam op aangedrongen dat deze toezegging wordt uitgebreid naar alle inwoners van de gehele regio die afhankelijk zijn van de diensten van het AEB.

AFSPRAKEN 'Onbetwistbaar is echter dat de regiogemeenten met wie AEB afspraken heeft over het verwerken van restafval in exact dezelfde positie verkeren als de gemeente Amsterdam', zo staat in een brief van de gemeenten, 'voor zover het de verwerking van het restafval betreft. Wij zouden daarom graag zien dat u deze toezegging uitbreidt naar de huishoudens in de regio, waarvan de gemeenten het alleenrecht tot restafvalverwerking hebben verleend aan AEB, waarvan u eigenaar bent.'

Daarnaast laten de gemeenten aan Amsterdam weten de eventuele kosten die gemaakt worden als het restafval niet meer bij het AEB terecht kan, te zullen verhalen op het bedrijf.