• Workshop Nieuws=Nieuws

    MeerRadio

Gedoe over zendmachtiging Meeromroep

HAARLEMMERMEER Meeromroep beschikt formeel al meer dan een jaar niet over een geldige zendmachtiging om in Haarlemmermeer als lokale omroep actief te zijn. Meerradio mag niettemin blijven uitzenden, omdat er een overgangsregeling geldt totdat het Commissariaat voor de Media een definitief besluit heeft genomen over de aanvraag. Dat staat in een raadsvoorstel dat komende donderdag op de agenda staat van de gemeenteraad.

Omdat de oude gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude begin vorig jaar samensmolten tot de nieuwe gemeente Haarlemmermeer was er een nieuwe aanwijzing van het Commissariaat voor de Media nodig. Een gemeenteraad moet beoordelen of een aanvraag van een kandidaat juridisch door de beugel kan.

In haar eerste vergadering van 2019, op 2 januari, heeft de gemeenteraad haar besluit uit 2016 bevestigd dat de Meeromroep over een representatieve programmaraad beschikt. Het Commissariaat voor de Media nam daar echter geen genoegen mee. Volgens de organisatie moet de raad de aanvraag op meerdere onderdelen van de Mediawet toetsen.

Zo moet de aanvrager een rechtspersoon zijn en moet het media-aanbod op de eigen gemeente gericht zijn. Die punten zijn inmiddels onderzocht en goed bevonden. Het gevolg is dat het Commissariaat voor de Media een positief advies van de gemeenteraad in Haarlemmermeer kan verwachten.