• Belangstellenden bekijken de nieuwe situatie.

    Frans Tol
  • Frans Tol

Aanleg rotonde op kruising Venneperweg/Oosterdreef Nieuw-Vennep start in januari

NIEUW-VENNEP Eind november 2018 was er al een inloopavond om informatie te geven over de aanleg van een rotonde op de kruising van de Venneperweg en de Oosterdreef. Toen werd aangegeven dat er met die werkzaamheden gestart zou worden in het begin van de zomer en dat die ongeveer 4 maanden zouden duren. In een volgende brief aan omwonenden werd gemeld dat het verwijderen van bomen rondom het kruispunt eind mei alvast uitgevoerd zou worden. Dat is gebeurd maar vervolgens kwamen de werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde niet van de grond. Daarom was er een jaar later op donderdag 12 december 2019 nogmaals een inloopbijeenkomst. De start van het werk staat nu gepland op dinsdag 7 januari en duurt tot eind juni.

Aanleiding tot het besluit om op dat kruispunt een rotonde aan te leggen, was het wegens slijtage vervangen van de verkeerslichten. Er kwam de vraag of er op dit kruispunt eigenlijk wel verkeerslichten nodig waren. Daarom kwam er eerst een experiment met alleen knipperlichten. Dat bleek toch niet zo geslaagd. Dit kruispunt vormt immers een belangrijke verbinding tussen het centrum en het NS-station. De rotonde krijgt een binnenstraal van 7,5 meter (en zal daarmee ter vergelijking even groot zijn als de rotonde bij het Molenaarslaantje in Hoofddorp). De voetpaden krijgen nieuwe tegels en worden meteen iets opgehoogd naar de originele hoogte. Dit vooral om het regenwater goed te laten weglopen. In een brief van de gemeente aan omwonenden wordt aangegeven dat er voor enkele omwonenden hoogteverschillen met hun tuinen zouden kunnen ontstaan. Maar daarin staat ook de belofte dat de aannemer ervoor zal zorgen dat de eerste meter van hun voetpad en/of oprit zal aansluiten op de nieuwe hoogte. Als men de rest van de tuin wil ophogen, zal dat voor eigen rekening moeten gebeuren.

BUSVERBINDINGEN Het afsluiten van het kruispunt voor deze werkzaamheden zal dus directe gevolgen hebben voor de verbinding naar het NS-station en de doorgang naar de Spoorlaan richting Hoofddorp. Er zullen vanaf 7 januari tijdelijke bushaltes aangelegd worden bij de Zuiderdreef, Oosterdreef en de Dotterbloemstraat.

Vanaf 13 januari wordt er tussen de Bosstraat en Venneperweg gestart met het openbreken van de rijbanen en voetpaden, het verwijderen van de verkeerslichten, het omleggen van kabels en leidingen, het bestraten van de voetpaden en het asfalteren van de rijbanen en het fietspad. Vanaf 13 maart tot 18 juni is dan het deel tussen de Kerkstraat en Venneperweg aan de beurt. Op 22 juni zal dan in fase 3 de hele rotonde – inclusief de fietspaden - zelf voorzien worden van asfalt. Daarna worden van 24 t/m 26 juni de tijdelijke bushaltes verwijderd en wordt gemaakte rommel opgeruimd. Vanaf 13 januari t/m 23 juni zal de kruising afgesloten zijn voor alle verkeer. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen echter het station wel bereiken, maar dan via een korte omleiding. Nadere informatie is te vinden op www.haarlemmermeer.nl/verkeer onder Rotonde Venneperweg.

Frans Tol