• Rijsenhout zegt duidelijk 'nee' tegen de plannen van Tennet en Liander.

    Han Verkuyl
  • Peter van Veen, voorzitter van het actiecomité Rijsenhout zegt Nee.

    Frans Tol

Optimisme in Rijsenhout over oplossing voor transformatorstation

RIJSENHOUT De vlag kan uit in Rijsenhout. Tot grote vreugde van de inwoners heeft de gemeenteraad vlak voor het reces unaniem een motie aangenomen om twee mogelijke locaties voor een transformatorstation te schrappen.

Op de kruising van de Aalsmeerderweg en de Bennebroekerweg hangt een spandoek met de tekst 'Rijsenhout zegt Nee' en ook aan alle ramen rond het voor het trafostation beoogde gebied hangen affiches met dezelfde tekst. "We zijn blij met de beslissing van de raad om de twee voorkeurslocaties niet meer aan Tennet aan te bieden", aldus dorpsraadsecretaris Henk Arendse. "Wij kunnen dus nu voorzichtig optimistisch zijn op een goede afloop."

TEGELTJES Arendse vertolkt hiermee het standpunt van de dorpsraad. "Positief is dat iedereen nu weer met elkaar praat. Wij zijn als dorpsraad beslist niet overal tegen en hoeven geen inspraak als het over scheve tegeltjes ofzo gaat, maar bij zwaardere zaken mag er best wel meer overleg zijn."

De onverwachte motie is een opmerkelijke wending in de langslepende discussie over de komst van een trafostation. Die is hard nodig, omdat de vraag naar stroom enorm toeneemt. Tennet en Liander hebben een voorkeur voor een plek dicht bij de woonbebouwing van Rijsenhout. Dorpsbewoners hebben zich steeds fel verzet tegen de plannen en de gemeenteraad heeft dat verzet steeds gesteund.

ROND DE TAFEL Dat de acties vanuit Rijsenhout misschien negatief over zullen komen, beseft ook Peter van Veen, de voorzitter van bewonerscomité Rijsenhout zegt Nee. "Wij hebben vooral geprobeerd alle partijen voor overleg rond de tafel te krijgen. Open kaart spelen levert immers altijd een win-winsituatie op. Het gaat om samen belangen bespreken, om communicatie en participatie. De gemeente had het balletje bij Tennet en Liander gelegd, maar heeft nu initiatief genomen. Wij hebben ook op de laatste raadsvergadering ingesproken. Daarnaast hebben wij op initiatief van Mariëtte Sedee (CDA) bezoek gehad van de CDA-leden van de Tweede Kamer Agnes Mulder en Erik Ronnes. Daarmee hebben wij gesproken over woningbouw en het trafostation."

BEWONERSBELANGEN Van Veen snapt dat de locatiebeslissing mede afhangt van de te maken kosten. "Wij zijn verheugd dat kosten niet alleen een rol spelen, maar dat er serieus naar bewonersbelangen wordt gekeken. Maar de alternatieven zijn serieus besproken."

Tijdens de voor Rijsenhout zo positief geëindigde raadsessie gaven de insprekers het signaal af de indruk te hebben dat het college hun strijd niet steunt. B en W zouden afwachtend aan de zijlijn staan. Ook sommige fracties verweten het college een gebrek aan regie. Wethouder Adam Elzakalai ontkende echter nadrukkelijk dat het college de zaak laat versloffen. Hij zei dat Tennet en Liander met een aanvraag moeten komen en dat de gemeente daarom niet aan zet is.

ENTHOUSIASME Zijn collega Reneman lanceerde vervolgens een voorstel dat direct op enthousiasme kon rekenen. De voorgestelde motie betekent namelijk dat er helemaal geen transformatorstation komt bij het dorp en dat Tennet en Liander op zoek moeten naar een andere locatie. De motie die Reneman opperde werd unaniem aangenomen door de raad, tot grote tevredenheid ook van Van Veen. "Wij zijn echt heel blij dat die twee voorkeurslocaties nu geschrapt zijn. Die wilden wij ook gewoon niet en daar hadden wij grote zorgen over.

NIEUWE SLOGAN De grote vraag is waar het trafostation nu wél moet komen. Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat het vinden van een geschikte plek in de directe omgeving niet simpel is. Dat erkent ook Van Veen, maar hij ziet een zonnige toekomst. "Er zal toch ergens vandaan stroom moeten komen. Daarom zijn wij nu zelf eigenlijk wel toe aan een nieuwe actie met bijvoorbeeld 'Rijsenhout zegt Ja' als nieuwe slogan. Wij hebben behoefte het idee afvoerputje te zijn om te buigen naar bron te zijn. Maar zeker is dat die trafo ons zelfbewuster gemaakt heeft, ons dichter bij elkaar gebracht heeft. Het is fijn te merken dar er nu serieus naar alternatieven wordt gekeken, die in enkele gevallen onlangs door ons zijn aangedragen. Partijen zullen hier met een open vizier naar kijken en wij hebben er vertrouwen in dat het nu de goede kant op gaat."

Frans Tol en Frits Verhagen