• Het dorpshuis aan de Oude Spaarneweg in Cruquius.

    google

Verbazing in Cruquius over onderzoek dorpshuizen

CRUQUIUS Met verbazing heb ik uw berichtgeving over het onderzoek over dorpshuizen in Haarlemmermeer gelezen in HC-nieuws van 22 jan. jl.

Cruquius heeft een zelfstandig dorpshuis met onbetaalde vrijwilligers en valt buiten Maatvast. Sinds 2012 voert de gemeente Haarlemmermeer een uiterst zakelijk beleid tegenover die zelfstandige dorpshuizen. Het is mijn indruk dat zelfstandige dorpshuizen (belasting-)geld moeten opleveren en daarna te worden uitgeroeid.

De gemeente doet niets voor duurzaamheidsinvesteringen bij zelfstandige dorpshuizen, tenzij die in de rode cijfers terecht komen. In de vorm van reserveringen dienen die posten op onze begroting te verschijnen. Duurzaamheidsinvesteringen, waarnaar de wethouder verwijst, betreffen uitsluitend die dorpshuizen, die eigendom van de gemeente zijn. Deze worden aan Maatvast verhuurd en door hen beheerd. Dat is vestzak-broekzak politiek: wat Maatvast (met betaalde krachten) tekort komt, wordt volledig door de gemeente bijgespijkerd.

Over die miljoenen-verslindende organisatie is de gemeente uiterst tevreden, bleek uit de laatste begrotingsbespreking. Vooral de WOZ-beschikkingen sinds 2012 zitten ons dwars. Maar liefst 38 jaar lang (vanaf 1973) zijn wij normaal aangeslagen. In dat jaar 2012 is de taxatiewaarde van ons gebouw plus omliggende parkeerterrein bijna verdubbeld. Als we de daarop volgende jaren bezwaar aantekenden tegen die WOZ-beschikkingen, daalde de aanslag.

Onze laatste substantiële verlaging in 2019 was te danken aan het feit, dat wij nadrukkelijk gesteld hadden, dat ons dorpshuis van hout was. Dat was Cocensus 8 jaar ontgaan, maar 'fouten maken is menselijk' werd als verklaring gegeven. Alleen al die 'menselijke fouten' hebben het Dorpshuis dus over die 7 jaar ongeveer 4.200 euro!

Verder zijn wij nu al meer dan een half jaar 'in gesprek' over het gebruik van 'ons' parkeerterrein, dat ons jaarlijks ongeveer 1350 euro kost belastinggeld kost. Met een recht van opstal maken wij beperkt gebruik van dat terrein, terwijl het mede permanent gebruikt wordt door appartementbewoners. Maar Cocensus heeft dat bezwaar weggewimpeld, ambtenaren in een regie-gemeente, waarin alles wordt uitbesteed, kunnen daarin voor ons niets betekenen.

Henk van Hulsel

Secretaris dorpsvereniging Cruquius