• Frans Tol

Opening Finland100Park op landgoed Kleine Vennep

NIEUW-VENNEP Er was vrijdagmiddag een bijzonder feest op landgoed Kleine Vennep aan de Hoofdweg. Voor dat feest waren onder anderen loco-burgemeester John Nederstigt, gemeentelijke vertegenwoordigers en landeigenaar Dirk Molenaar aanwezig, maar ook Katri Viinikka, ambassadeur van Finland, en Patrice van der Heiden, voorzitter van de Stichting Finland 100.

Er waren toespraken, er werd feestelijk geproost, maar er werden ook gezamenlijk twee bomen geplant. Nederstigt en Molenaar plantten de 99ste berk, de ambassadeur de 100ste.

Dat alles omdat op Kleine Vennep het Finland100Park is aangelegd als feestelijke bijdrage aan de 100- jarige onafhankelijkheid van Finland. Van der Heiden: "Er zullen 550 bomen geplant worden, 100 daarvan zijn berken omdat de berk de nationale boom van Finland is. Voor mij is dit de bekroning van 2 jaar hard werken. Ik woonde in Hoofddorp, wist van PARK21 en na overleg met de gemeente werd de koppeling met Dirk Molenaar snel gemaakt."

Molenaar: "Mijn land was 80 hectares groot. Vanwege PARK21is 74 hectares nu gemeentelijk bezit. Op de overblijvende 6 hectares is nu het Finland100Park aangelegd en ga ik van mijn boerderij en stallen, die ik nog wel in bezit heb, een Estate maken. Ik kan wel de komende jaren nog blijven boeren op die nu gemeentelijke gronden."

Nederstigt benadrukte de goede banden tussen Finland en Nederland en wees op de vestiging van grote Finse bedrijven als Sanoma, Nokia en Finnair in Haarlemmermeer: "Wij ontwikkelen PARK21 samen met private partijen. En juist dit Finland100Park is daar een mooi voorbeeld van."

Voor de berken hadden wetenschappers van Wageningen speciale grond ontwikkeld voor de boomkluiten. Molenaar: "Voor berken is kleigrond niet echt ideaal. Maar die speciale grond is dus wel nodig om de bomen een goede start te geven." Nico Beets was van 2008 tot 2012 ambassadeur in Finland: "Met 100 jaar is Finland een betrekkelijk jong land. Maar het heeft een bewogen geschiedenis. Met onder andere de strijd tussen de Roden en de Finnen heeft het na de Russische revolutie met enorm succes en ruk naar het westen gemaakt."

John Nederstigt, Finland Katri Viinikka, Patrice van der Heiden en Dirk Molenaar. Foto: Frans Tol